Afbeelding

Actiegroep omwonenden en belanghebbenden ‘t Hilgelo

Opinie

Actiegroep omwonenden en belanghebbenden ‘t Hilgelo

Betreft: Bezwaren tegen plannen Leisurelands b.v. inzake ‘t Hilgelo

Op 12 juli 2023 legt de gemeente Winterswijk het voorontwerp bestemmingsplan ’t Hilgelo ter inzage. Dit plan bereidt de uitvoering van een ingrijpend plan van de onderneming Leisurelands b.v. voor. Het moet de realisering mogelijk maken van bijna 100 recreatiewoningen en extra horeca, in een gebied waar al forse recreatie- en horecavoorzieningen aanwezig zijn, midden in het Nationaal landschap Winterswijk.

Het College van B&W neemt door dit voorstel in procedure te brengen, de plannen van Leisurelands b.v. over. De gemeente is ook aandeelhouder van deze onderneming, die niet zozeer ideële als wel commerciële belangen heeft.Leisurelands b.v. heeft grote plannen met het gebied, waar wij als omwonenden niet bij betrokken zijn. Wij kregen deze informatie tot onze ontsteltenis achteraf. Wij verwachten van de gemeente Winterswijk een deugdelijk participatietraject waarvan nu geen sprake is.

De actiegroep van omwonenden en belanghebbenden bij ‘t Hilgelo heeft bij herhaling aan het College van B&W van Winterswijk haar bezwaren tegen de plannen van Leisurelands b.v. voorgelegd. Wij hebben tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Het College van B&W zette echter, juist gedurende de zomervakantie, een formele procedure in gang, zonder rekening te houden met de haar bekende bezwaren van de actiegroep.

De plannen van Leisurelands zullen massale toename van het toerisme inhouden, vernietiging van de nog resterende natuur bij ‘t Hilgelo en ontoelaatbare druk op de dichtbijgelegen Natura 2000 gebieden. De actiegroep heeft weinig vertrouwen in de intenties van Leisurelands b.v, temeer daar Leisurelands b.v. tot op heden nalaat, de overlast effectief aan te pakken.

De actiegroep doet een dringend beroep op de leden van de gemeenteraad en van het College van B&W: bezin u op voorgestelde plannen en de gevolgen voor de omgeving. 

De actiegroep omwonenden en belanghebbenden ‘t Hilgelo.

De heer H. Aarnink
De heer dr. A. Doedens
Mevrouw M.G. Doedens
Mevrouw H. Kromkamp
De heer M. Holkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk