Achterhoek Nieuws Winterswijk bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 14.700 exemplaren het gebied  Winterswijk, Brinkheurne, Corle, Henxel, Huppel, Kotten, Meddo, Miste, Ratum, Vosseveld en Woold.


Redactie
redactie@achterhoeknieuwswinterswijk.nl
tel. (0544) 80 10 20
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur

Verona Westera (coördinator)
tel. (0544) 80 10 24

verona.westera@achterhoeknieuws.nl

Media-adviseur binnendienst:
Judith der Kinderen
tel. (0544) 80 10 32
verkoop@achterhoeknieuwswinterswijk.nl

Media-adviseur buitendienst:
Bart Stijntjes
(06) 46 11 82 20
bart.stijntjes@achterhoeknieuws.nl

 Twitter: @ANWinterswijk | Facebook: ANWinterswijk | Instagram: ANWinterswijk


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde

www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.