Afbeelding

Leges, iedereen krijgt er mee te maken

Opinie

Afgelopen donderdagavond, op schrikkeldag, ingesproken bij de raadsvergadering van de gemeente Winterswijk. Onderwerp de Legesverordening 2024, in december 2023 vastgesteld als hamerstuk.
Je leest het hier, in het Achterhoeks Nieuws en denkt er verder niet bij na totdat je ermee te maken krijgt in de vorm van een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
Afspraak bij de afdeling Burgerzaken, een ouder echtpaar is voor mij. Moesten allebei een nieuwe identiteitskaart hebben, want de oude was bijna verlopen en dan kun je bijvoorbeeld niet meer naar een ziekenhuisafspraak, omdat daar een geldig ID voor nodig is.
Wilt u pinnen, ja graag, dat is dan 150 euro... de oudere meneer schrikt en zegt dat is veel geld. Ja, zegt de dame achter de balie, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, dat zal, was zijn antwoord en pint het bedrag. Kijkt nog naar zijn vrouw, die haar schouders ophaalt. Ze lopen zuchtend weg. Ja, we moesten wel, ja heel veel geld. Ook nog die nieuwe pasfoto’s.
Inderdaad veel geld en inderdaad die baliemedewerkster kan er niks aan doen! Maar de raad, de gemeenteraad van onze gemeente. Die kan er wel wat aan doen.
Toen de Legesverordening behandeld werd, heeft niemand in die raad zich bedacht, dat er heel veel van die oudere echtparen zijn, die een nieuwe identiteitskaart moeten kopen om alleen maar naar het ziekenhuis te kunnen. Op reis gaan zulke mensen niet eens meer, daar is geen geld voor. Het leven is toch al zo duur. De boodschappen, gas, licht, water en dan ook nog zo’n nieuwe ID. Heel veel ouderen hebben aan het eind van hun AOW-eetje nog een stukje maand over.
We hebben vanaf 2005 een identificatieplicht boven de 14 jaar. Het is verplicht, maar we moeten er wel stevig voor betalen.
Maar in diezelfde Legesverordening staat een Artikel 4, Vrijstellingen, lid 2.
Het bevoegde bestuursorgaan kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten dat voor het verlenen van een dienst GEEN of minder leges verschuldigd zijn.
Ik heb vorige week donderdag de raad van Winterswijk een hint gegeven en ben benieuwd welke politieke partij mijn verzoek begrijpt en actie gaat ondernemen.

Ellen de Leeuw

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant