Afbeelding

Ingezonden

Opinie

In het artikel wordt ‘Grip krijgen op het ongrijpbare begrip macht’, in de krant van vorige week, werd gevraagd een stem te laten horen. Bij dezen probeer ik dat maar even via deze weg.
Ik ben een van Jehovah’s getuigen en placht daarmee de Onbegrensde MACHT van die Soeverein en Schepper van ons prachtige universum ook toe te lichten.
Die schepper met de naam J.H.W.H. (JEHOVAH of JAHWEH) wat in de brontekst ook nog hij die veroorzaakt te worden betekent stelt zich zelf voor in Jes.40:25-26.
Wat een tentoonspreiding van MACHT.
Of mag ik hier spreken van ALMACHT?
Die God heeft ook het atoom in elkaar gezet. De mens kent ondertussen de uitwerking van een atoombom!
Wat een krachtige macht en kracht schuilt er in zo’n atoom. (Of de mens gemachtigd is die macht te misbruiken is een verhaal apart.)

In het verleden probeerden menselijke machthebbers Hem te weerstaan.
Wereld beroemd is een farao van Egypte hierin geworden.
Na tien plagen nog niet Gods macht te willen beseffen ging hij volgens Ex.14:28 in de Rode Zee met zijn leger ten onder.
Nog zo’n voor beeld in koning Sanherib van Assyrië.
Hij weerstond ook de MACHT van de God van de Joden, die toendertijd nog voor hun vocht. De afloop ervan kun je dubbelop lezen in 2 Kon.19:35 en Jes.37:36.
Wat een tentoonspreiding van macht.
Hopelijk heb ik hiermee iets bijgedragen in de oorsprong van het begrip macht en kracht.
Indien we de goede kant maar uitkijken is deze niet ONGRIJPBAAR.

Hoogachtend een ijverige godvrezende bijbelstudent.

Joop Satink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant