De zaal met het panel vlnr rechts Jieskje Hollander(ARRIVA),Geert Buys(ministerie van I&W),Marc Maartens (gespreksleider), Klaas Ruitenberg(Gedeputeerde Provincie Gelderland), Rens Steijntjes, wethouder Doetinchem, Freek Bos(ROVER). Foto: Joke de Haan
De zaal met het panel vlnr rechts Jieskje Hollander(ARRIVA),Geert Buys(ministerie van I&W),Marc Maartens (gespreksleider), Klaas Ruitenberg(Gedeputeerde Provincie Gelderland), Rens Steijntjes, wethouder Doetinchem, Freek Bos(ROVER). Foto: Joke de Haan

Visgraat, app en hub onderwerpen tijdens symposium over openbaar vervoer

Vervoer

Reizen met OV in de Achterhoek centraal onderwerp bij Transit Oost

Door Joke de Haan

WINTERSWIJK - De ontvangstzaal van het Museum Transit Oost in Winterswijk was 15 september goed gevuld met belangstellenden die het verjaardagsfeestje van de T-Fordbus mee wilden vieren.

In het welkomstverhaal van Frank van Setten, voorzitter van Transit Oost werd duidelijk dat de aanschaf van deze busjes in 1923 als aanvulling op een tramnetwerk, gezien kan worden als de start van een openbaarvervoer netwerk in De Achterhoek. Zijn belangrijkste boodschap was dat het OV sindsdien diverse crises heeft overleefd door steeds weer innovatief te zoeken naar nieuwe kansen en daarmee in allerlei opzichten grensoverschrijdend te zijn, maar ook altijd weer de samenwerking op te zoeken. Als voorbeeld uit het verleden noemde hij het Visgraat-model: de manier waarop buslijnen aansloten op de treinsporen. Dit is een voorbeeld in heel Nederland geworden. Jieskje Hollander, regiodirecteur Oost van Arriva nam de boodschap van Frank graag over in haar algemene toekomstvisie voor het OV in de Achterhoek in de komende vier jaren.

Het panelgesprek dat daarna volgde werd stil gestaan bij de uitdagingen waar het OV nu voorstaat, zoals de klimaatproblematiek, de krappe arbeidsmarkt en een teruggelopen reizigersaantal na de coronaperiode.

Duidelijk werd dat je daar op meerdere manieren naar kan kijken. Misschien zijn de aantallen reizigers minder, maar dan toch zeker niet in het weekend. Wat valt daar uit te leren? Ook zijn er steeds meer mogelijkheden voor verschillend doelgroepen om betaalbaar te reizen. Maar al die verschillende regelingen vragen wel om stroomlijning bij de diverse subsidiegevers op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en daar zijn weer kansen voor een praktisch coördinerend OV-bedrijf. Dat betekent ook dat het voor de reiziger eenduidiger wordt waar hij of zij terecht kan om van A naar B te komen. Op dit moment zijn er nog veel verschillende loketten en werkwijzen. Misschien kunnen apps bijdragen aan maatwerk, maar Reizigersorganisatie ROVER geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat veel Regionale vervoersbedrijven juist scoren bij reizigers vanaf 40 jaar, omdat zij telefonisch bereikbaar zijn en heldere informatie verschaffen op meerdere manier dan alleen via app.

De panelleden op provinciaal en gemeentelijk niveau wijzen er op dat er voordeel te halen is door meer samenhang te zoeken met woningbouw en economische doelen. Gemeente Doetinchem is met een proef bezig waarbij nieuwbouwhuizen worden verkocht inclusief abonnement voor een deelauto. Ook dat kan een vorm van OV zijn. Net zoals er nu allerlei combinaties zijn van OV met fiets en e-bikes.

Op provinciaal niveau, daar waar de licenties voor het regionale OV verleend worden, geeft Klaas de Ruiter aan dat je als Achterhoek moet bedenken dat een betere treinverbinding met Apeldoorn en Arnhem-Nijmegen ook van belang is voor die steden, dus dat je daar ook mee kunt samenwerken. Hoewel deze treinverbindingen er nu aankomen met een frequentie van slechts 1x per uur, zijn de panelleden het erover eens dat dit een goed begin is.

Tot slot zijn er nog enkele opmerkingen uit de zaal. Een daarvan richt zich positief op het initiatief van Doetinchem om toegankelijkheid van het centrum te organiseren vanaf zogenaamde Vervoershubs (overstappen van auto op ov, fietstaxi oid) aan de rand van de bebouwing. Zo blijft het centrum beter leefbaar.

En dan is het echt tijd voor het verjaardagsfeestje.

Napraten panelleden op het podium (vlnr. Geert, Jieskje, Rens, Freek. Klaas achter Jieskje.) Foto: Joke de Haan
Napraten in de zaal. Foto: Joke de Haan
De honderdjarige T-Ford. Foto: Joke de Haan

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant