Henk Sloot (links) en Christiaan Sonderen heten belangstellenden welkom bij de openbare comparitie. Foto: PR Loge De Achterhoek

Henk Sloot (links) en Christiaan Sonderen heten belangstellenden welkom bij de openbare comparitie. Foto: PR Loge De Achterhoek

Openbare comparitie bij vrijmetselaars

Maatschappij

WINTERSWIJK - Woensdagavond 22 mei houden de vrijmetselaars van loge De Achterhoek een zogeheten ‘openbare comparitie’. Mannen die belangstelling hebben, zijn hiervoor uitgenodigd en van harte welkom. Heren kunnen dan de sfeer proeven van een avond vrijmetselarij zoals de vrijmetselaars zulke avonden wekelijks beleven. Deze keer gaat de inleiding over het onderwerp ‘Tijd’. De bijeenkomst vindt plaats in het logegebouw van loge De Achterhoek, Jeugdkerkstraat 6 in Winterswijk. Het gebouw is om 19.30 uur open, aanvang om 20.00 uur. 

Tijd, een mysterieus concept dat iedereen beïnvloedt zonder dat mensen het echt kunnen bevatten. Tijd is niet te zien, maar het verstrijken ervan is wel waar te nemen. Zijn mensen slechts slaven van de tijd, gedwongen om te buigen voor zijn onverbiddelijke mars? Of is tijd eerder een kwestie van prioriteit, waarbij keuzes bepalen hoe mensen de waarde ervan ervaren?
In de wereld van filosofie en levenskunst botsen twee uitersten vaak: ‘Memento mori’, een herinnering aan sterfelijkheid, en ‘Carpe diem’, een oproep om het moment te grijpen. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Zijn ze tegenpolen, of juist complementair? Het zijn vragen die uitnodigen tot reflectie.

Bij de vrijmetselaars draait het niet om het voeren van debatten, maar om het delen en vergelijken van gedachten en standpunten. In plaats van te focussen op wat hen verdeelt, proberen de vrijmetselaars juist te ontdekken wat hen verbindt. Het resultaat? Een dieper begrip voor elkaar. Het gaat erom bewust te worden van het eigen perspectief en hoe men zich verhoudt tot de wereld om zich heen. Vrijmetselarij staat voor vrijheid: geen vastomlijnde dogma’s of rigide leerstellingen. Het is iemands persoonlijke reis, waarbij iemand zelf de koers bepaalt. 

De koffie/thee staat klaar en de deelname is gratis. Aanmelden wordt gewaardeerd maar is niet verplicht. Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een drankje informeel na te praten over het thema en over wat aanwezigen verder nog bezig houdt.  


www.logedeachterhoek.nl 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant