Afbeelding

Ingezonden brief

Natuur

WCL-voorzitter Jan Bart Wilschut laat nu weten, dat de genoemde brief als een persoonlijke mening van de voorzitter geïnterpreteerd moet worden

Betreft: Open brief WCL (Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. red.) in reactie op ontwikkeling bedrijventerreinen

Beste leden van de Gemeenteraad en college van B&W,
In de WCL vergadering van 12 februari 2024 is het onderwerp ontwikkeling bedrijventerreinen uitgebreid aan de orde geweest. De individuele bestuursleden, samen het Algemeen Bestuur (AB) van WCL, hebben zich uitgesproken over de actuele ontwikkelingen. Het AB van WCL bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties die actief zijn in het buitengebied.
Wat voorligt is de selectie van acht locaties die zijn geselecteerd als mogelijke plek voor nieuw bedrijventerrein.
WCL maakt zich zorgen over aantasting van ons waardevolle cultuurlandschap.
WCL stelt ook nadrukkelijk de vraag hoe noodzakelijk de beoogde uitbreiding van bedrijventerreinen is.

Onze gemeente onderscheidt zich door een prachtig buitengebied. Een landschap dat het verdient dat de lat zo hoog mogelijk wordt gelegd om dat te beschermen en voor de toekomst te behouden.
WCL maakt werk van het uitdragen van haar ambitie het waardevol cultuurlandschap zo goed mogelijk te bewaren voor toekomstige generaties. Dat verwachten we ook van u.
WCL zoekt naar uw ambitie en die van andere betrokkenen bij deze ontwikkeling, om te denken vanuit het ons gegeven landschap.

Met vriendelijke groet,

Namens het AB van WCL,

Jan Bart Wilschut,voorzitter WCL

Logo van WCL. Afbeelding PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant