De groep prostesterende mensen, zowel Nederlanders als Duitsers bij één van de drie borden. Foto: Robert Hoetink

De groep prostesterende mensen, zowel Nederlanders als Duitsers bij één van de drie borden. Foto: Robert Hoetink

ROBERT HOETINK

Borden om protest tegen windmolens aan te jagen: ‘Omgeving verdient het om beschermd te worden’

Natuur

WINTERSWIJK – “Windenergie zonder afstand en fatsoen. NEE!”, aldus het nieuw geplaatste protestbord aan de Grensweg in Woold. Het doel is omwonenden en toeristen te informeren over de plannen voor bijna 250 meter hoge windmolens, net over de grens in Duitsland. Het bord is de volgende stap in de campagne van werkgroep Woold en werkgroep Ratum/Kotten om de bouw van de molens tegen te houden.  

Door Guus Helle

“Het gaat wat ver om te vragen om een minuut stilte voor aankomende windmolenprojecten”, grapt Mark Hessels uit Woold tijdens de onthulling van het bord aan de Duitse grens, “maar laten we 10 seconden luisteren naar de stilte”. Bijna 50 mensen zijn samengekomen om hun verzet tegen de komst van de hoge windmolens kracht bij te zetten. Ze komen van beide kanten van de grens, wat karakteristiek is voor deze fase van de protestbeweging, zegt Ricarda Kleffel, één van de aanjagers achter de actiegroep: “De Duitse gemeenschap raakt ontwricht door de plannen voor de windmolens in het gebied. Gelukkig hebben we elkaar gevonden”.  

Het bord, één van de drie geplaatst in de grensstreek van Winterwijk, moet zorgen voor bewustwording van de plannen van de Duitse gemeente Rhede om drie windmolens te plaatsen nabij Woold, grenzend aan het Natura 2000-gebied het Wooldse Veen. Volgens leden van de actiegroep zal het de natuur en het aanzicht van het gebied erg aantasten. Ook het woongenot in de regio staat onder druk: “De dichtstbijzijnde windmolen zal nog geen 500 meter van mijn woning staan”, aldus Kleffel.  
Het protestbord is geplaatst in een weiland dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Ook deze organisatie heeft zich uitgesproken tegen de komst van de molens, uit angst voor aantasting van de kwetsbare diersoorten die zich in het gebied hebben gevestigd, zoals zeldzame vogels en vleermuizen.  

‘Waar een wil is, is een weg’
Kleffel is trots op de vooruitgang die haar actiegroep boekt met hun verzet tegen de windmolens, sinds het in 2023 bekend werd dat de plannen er liggen. Het wordt op hoog niveau opgepakt door de Duitse regering, die het project kunnen toestaan of blokkeren. Er vinden overleggen plaats met vier van de vijf Duitse regeringslagen. Maar, benadrukt Kleffel, Berlijn is de enige die een beslissing kan nemen.
Want het gaat niet alleen om de specifieke windmolens aan de grens met Winterswijk, maar ook over de vraag of er überhaupt windmolens geplaatst moeten worden zo dicht bij de grens met Nederland. Kleffel legt uit: “De landsgrenzen worden niet in acht genomen. Hierdoor is er frictie ontstaan in de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse overheden. Wij pleiten voor een minimale afstand voor de bouw van windmolens langs landsgrenzen”.
Ook speelt mee dat de Duitse wet die de plaatsing van windmolens zo dicht bij natuur en woningen toestaat, maar tijdelijk van kracht is. Door de energiecrisis waar onder andere Duitsland zich in bevond in 2022 en 2023 (door de oorlog in Oekraïne) is besloten dat het makkelijker moet zijn om groene energieprojecten te bouwen. Dus zijn tijdelijk de regels versoepeld. April 2025 zal deze periode waarschijnlijk voorbij zijn, waardoor een project zoals bij Woold niet meer mogelijk is. De actievoerders hebben er dus baat bij om de bouw zo lang mogelijk uit te stellen. “We zijn bang dat deze windmolens de komende dertig jaar monumenten worden van de vernietiging van dit gebied”, aldus Kleffel.

Aan Nederlandse kant
De kwestie wordt ook serieus genomen in Nederland. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk heeft zich uitgesproken tegen de bouw van de molens uit angst voor verstoring van het stiltegebied dat de regio kenmerkt. In de gemeente is de bouw van windmolens helemaal verboden. Ook de provincie Gelderland roert zich. Afgelopen woensdag heeft een overleg plaatsgevonden tussen leden van de actiegroep en Winterswijkse wethouders en gedeputeerden van de provincie. Kleffel: “We hopen dat het zal leiden tot vragen in de Tweede Kamer, want uiteindelijk moet Den Haag zich hierover uitspreken, zij kunnen met Berlijn in overleg”.
De windmolens nabij Woold zijn niet de enige die gepland staan, nabij Ratum staan er ook drie ingetekend op de kaart. In totaal gaat het om 10 geplande windmolens langs de Winterswijkse grens.

Eén van de drie protestborden. Foto: Robert Hoetink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant