Planten en dieren schrijven geen boeken. Foto: Raap
Planten en dieren schrijven geen boeken. Foto: Raap

Lezing: Planten en dieren schrijven geen boeken

Natuur

WINTERSWIJK  - De lezing Planten en dieren schrijven geen boeken wordt op woensdag 9 november gegeven in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. Spreker is dr. N.W. (Nico) Willemse. 

De levende natuur heeft er bij tijd en wijle heel anders uitgezien dan tegenwoordig. Schommelingen in het klimaat hadden grote gevolgen voor de waterkringloop, het zeespiegelniveau, de verdeling van land en water en dus ook voor de planten- en dierenwereld. Mensen zijn pas in de allerlaatste fase een rol van betekenis gaan spelen in die natuurgeschiedenis. Hun invloed is in korte tijd echter zo omvangrijk geworden, dat de ‘natuurlijkheid’ van het landschap in het geding lijkt. Maar anders dan mensen schrijven planten en dieren weinig op tijdens hun levenswandel. En dat is jammer. Begrippen als ‘natuurlijkheid’, ‘biodiversiteit’ en ‘instandhouding’ hebben namelijk alleen zeggingskracht wanneer de natuur in het hier en nu vergelijkt met die in het verleden. Wie goed kijkt zal gelukkig ontdekken dat er op allerlei manieren geschiedenis door planten en dieren wordt vastgelegd. Deze natuurgeschiedenissen vertellen over het wel en wee van ecosystemen in het verleden. En over de menselijke bemoeienis met het ‘ecosysteem Aarde’. De wijze waarop planten en dieren hun geschiedenissen vastleggen staat in deze lezing centraal.

Inlichtingen bij: Marion van Noord, tel. 06-24199004.

Spreker op 9 november is dr. N.W. (Nico) Willemse. Foto: Jurjen Poeles Fotografie

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk