Rick Maalderink geeft de minister uitleg over zijn vinding. Foto: Mark Ebbers

Rick Maalderink geeft de minister uitleg over zijn vinding. Foto: Mark Ebbers

Minister bekijkt resultaten Achterhoekse Regio Deal

Economie

ACHTERHOEK - Maandag 23 januari bracht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, een werkbezoek aan de Achterhoek. Ze maakte als verantwoordelijk minister een rondgang langs verschillende locaties in het kader van de afsluiting van de Regio Deal Achterhoek 2019-2022. De Achterhoek is de eerste regio in Nederland die de Regio Deal met het Rijk succesvol heeft afgesloten.

Door Mark Ebbers

Insteek van de Regio Deal in 2019 was samen te werken aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers, de brede welvaart te bevorderen.
De verantwoordelijk minister kon nu op verschillende plekken en in gesprek met verschillende mensen zelf zien wat de Deal de regio heeft gebracht. Ze kreeg een zeer positieve indruk: “De Achterhoek staat bij mij bekend als de streek waar je ‘scholder an scholder’ staat. Dat heb ik vandaag ook gezien: het groene hart dat leeft voor de Achterhoek, het hoofd dat de goede ideeën levert en de vele handen die het samensmeden. Het is echt knap dat met de Deal die 2019 is gestart 86 projecten zijn opgezet en dat die ook nog doorlopen. Hier worden de kansen die je hebt als regio gepakt en daar wordt sterk aan samengewerkt.”

Succesvol
Ondersteund door de Regio Deal gingen 86 projecten van start, 86 projecten droegen zo bij aan het waarmaken van de Achterhoek Visie 2030.
Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vicevoorzitter van de Achterhoek Board: “Met De Regio Deal Achterhoek hebben we laten zien dat de manier van samenwerken in de Achterhoek de beste investering is voor het Rijk om euro’s te laten renderen. De bereidheid voor cofinanciering vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hoog: met ruim 70% zitten we ver boven de geëiste 50%. Daarbij zijn we ook nog eens de eerste regio in Nederland die haar Deal succesvol weet af te ronden.”
De focus in de Regio Deal lag op grote opgaven, zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zeer actuele transitie in de landbouw. Hiertoe zijn veel projecten geïnitieerd en goede resultaten behaald, alles binnen de vooraf gestelde termijn.
Mirjam Koster-Wentink, bestuursvoorzitter van het Graafschap College en vicevoorzitter van de Achterhoek Board vindt dat de Achterhoek zich onderscheidt: “Bij sommige regio’s kwam het geld van de Regio Deal binnen en moesten de ideeën nog worden bedacht; bij ons was het andersom: de grote lijnen waren er allemaal al.”
Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog, die de minister vergezelde, was ook vol lof: “De Achterhoek heeft laten zien dat de regio goed en snel resultaten behaalt, mede dankzij de hoge financieringsbereidheid van de partners en de volwassen samenwerking. In de Achterhoek is er ruimte voor experimenten en weten ze wat delen in geluk is.”

Tour door de Achterhoek
Tijdens het werkbezoek van de minister werden verschillende met de Regio Deal ondersteunde projecten bezocht. Per bus ging het gezelschap door de Achterhoek om met initiatiefnemers van in het oog springende innovaties en ontwikkelingen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld de circulair gebouwde Uuthuuskes, die jongeren een flexwoonplek in de Achterhoek bieden, het Zonvarken dat met maximaal dierenwelzijn en minimale CO2-uitstoot circulaire landbouw mogelijk maakt, het Grensland College waarmee hbo-onderwijs in de Achterhoek wordt geboden, en het Smart Business Centre, ook wel CIVON, waar gewerkt wordt aan verdergaande digitalisering en ontwikkeling van de slimme maakindustrie, samen met bedrijven en studenten.

Studenten tonen hun projecten
In het CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland) ging de minister in gesprek met verschillende mbo-studenten die hun projecten in de praktijk lieten zien. Zo showde Rick Maalderink uit Zelhem zijn aangepaste pipefeeder-binnenwerk dat hij en een aantal medestudenten ontwikkelden voor Hanskamp Dairy Farming. Sebastian Giesen uit Doetinchem, net als Rick student technicus engineering mbo-4, kwam met een innovatie voor Jansen Metal Products.
De Technologie & Zorg Academie Achterhoek had in het CIVON een huiskamer ingericht waar directeur Ruud Kampshoff en coördinator Marijn Schurink een aantal vindingen op hun gebied aan het werk lieten zien, zoals een steunkousapparaat en een digitale hulpverlenersoproeptool. Vindingen die inspelen op het gegeven dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen.

Nieuwe plannen, nieuwe Deal
Ook voor de toekomst staat de regio Achterhoek klaar met een flink aantal plannen. Voorzitter van de Achterhoek Board Mark Boumans: “In een tijd waarin de kloof tussen stad en platteland lijkt toe te nemen, heeft juist de Regio Deal laten zien een positieve impact te hebben. Niet alleen vanwege de goede resultaten en de vooruitgang in de regio, maar ook met de toegenomen samenwerking tussen Rijk en regio. Wat ons betreft is het een formule om blijvend op in te zetten.”
In november vorig jaar diende de regio een nieuwe aanvraag in bij het Rijk voor de inmiddels vierde ronde van Regio Deals. In februari maakt het Rijk bekend met welke regio’s een nieuwe Regio Deal kan worden afgesloten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk