De cheque wordt overhandigd. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De cheque wordt overhandigd. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Voormalig wethouders doneren 2000 euro aan Sociaal Steunpunt

WINTERSWIJK - Bij hun afscheidsreceptie hebben de voormalige CDA-wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink aangegeven, dat ze eventuele cadeaus graag ten goede wilden laten komen aan de Winterswijkse samenleving, onder het motto: 'Winterswijk maken we samen'. Daarbij hebben ze gekozen voor de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Voor deze Stichting heeft iedereen recht op een waardige plek in de Winterswijkse samenleving met als uitgangspunt: 'Iedereen telt mee'. De Stichting faciliteert niet alleen het uitgiftepunt van de Voedselbank in Winterswijk. Het Sociaal Steunpunt is er ook voor mensen in Winterswijk, die in nood verkeren, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Het gulle gebaar van de voormalige wethouders leverde voor het Steunpunt een bedrag op van 2000 euro. Hiermee kan het Sociaal Steunpunt weer veel volwassenen en kinderen blij maken tijdens de verschillende zomeractiviteiten. Als blijk van waardering boden penningmeester Roel Dekker en voorzitter Will de Graaff de beide ex-wethouders een dinerbon aan.

Meer berichten