Links Koen Mentink en rechts Frits Sijbel. Foto: Clemens Bielen
Links Koen Mentink en rechts Frits Sijbel. Foto: Clemens Bielen

Cursus 'Zelf bouwen 3D-printer'

Algemeen

Veelbelovende cursus met verrassend 'diploma'

WINTERSWIJK - Op donderdag 29 maart gaf gastheer Henk ten Dolle in het inmiddels vertrouwde overvolle 3D-Café dit keer het woord aan Koen Mentink. Hij presenteerde de start van een cursus om interesse voor techniek bij de jeugd te stimuleren. Een 3D-printer bezitten, die je zelf tijdens een cursus hebt gebouwd, voor de prijs van 82,50 euro. Niet met het gebruikelijke certificaat naar huis, dat in een la verdwijnt, maar met een hoogwaardig stukje moderne techniek. Geen weggooi-apparaat, maar een 3D-printer met vele toepassingen en uitbreidingsmogelijkheden en met een rugzak aan opgedane kennis in techniek. Want daar draait het allemaal om volgens initiatiefnemer Koen Mentink.

Door onze verslaggever

Technisch duizendpoot Frits Sijbel kan min of meer de ontwerper van de printer worden genoemd, en Hans Bax en Henri Hegeman fungeren als sponsoren voor dit initiatief, dat een sprookje lijkt voor jongens én meisjes vanaf eind basisschool, begin middelbare school. "Als ze een zaag kunnen vasthouden en een schroefje kunnen aandraaien zijn ze al geschikt, want meer dan een beetje handig zijn, is niet nodig", volgens Mentink.
Het doel van de cursus is te leren hoe 3D-printers werken. De jeugd kennis laten maken met techniek is de drijfveer voor Mentink. Dat moet het ook zijn voor de deelnemers. Kennis is niet nodig, maar wel passie voor techniek. Dat de printer na het met goed gevolg afleggen van het examen eigendom van de cursist wordt, moet gezien worden als de kers op de taart, niet als het doel. Het examen bestaat uit het zelf printen van de onderdelen, die nodig zijn voor de volgende groep.

Pedagogisch doordacht
De cursus wordt gegeven door vrijwilligers. Goed technisch onderlegd zijn, wil nog niet zeggen dat je over de vaardigheden beschikt om les te geven aan jongeren. Daarom is gesteld dat onder de vijftien jaar begeleiding verplicht is. Dat lijkt een beperking, maar werkt als een verrijking. Een opa met een kleinzoon, een vader met een dochter of een drietal behoren tot de mogelijkheden. Knutselen wordt vaak geleerd in het schuurtje van papa of opa; of in de toekomst misschien bij mama of oma. Samen zelf aan de slag in het technieklokaal op het Komrij College is nu ook een optie voor de liefhebbers van techniek.
Het cursusprogramma is strak op papier gezet. Mentink: "Ik was zelf de eerste cursist – ik noemde het zelf slachtoffer – bij Frits, en het is allemaal goed te doen." Of Mentink als maatstaf te nemen is, is sterk de vraag. Dit project is op persoonlijke titel, maar hij is als 'managing director' werkzaam bij Hittech Bihca B.V. in Winterswijk.

Eyeopener
"We streven naar een mix van jong en 'oud' en het is ook de bedoeling dat wij binnen de groep ouderen weer mensen kunnen rekruteren om als trainer binnen de cursus te gaan werken." Vier avonden van 19.30 tot 22.00 uur, elke les een klein stukje theorie, waarna begonnen kan worden met de bouw van het houten frame, de montage van de mechanische componenten, de elektrische aansluiting en het in werking stellen. De vijfde avond bestaat uit het afsluitende werkstuk: het zelf gaan printen van onderdelen, waar de volgende cursist dankbaar gebruik van kan maken. En de printer? Die mag mee naar huis. Mentink ontkracht ook het idee, dat de smarttechnologie alleen hoogopgeleide mensen nodig zou hebben. Schooluitvallers, die wel met hun handen willen en kunnen werken hoef je niet naar de supermarkt te sturen, is zijn mening.

Opschalen
Met het huidige budget kunnen pakweg 200 printers worden gebouwd. Volgens Marcel Teunissen, aanjager van de economie voor de gemeente en medeorganisator van het 3D-Café,zou het prachtig zijn als deze cursus zich als een olievlek gaat verspreiden over de regio. Contacten met de hoog aangeschreven Hochschule in Bocholt zijn veelbelovend.
De presentatie werd gevolgd door een luid applaus voor de initiatiefnemers.
Aanmeldingen mogen naar mteunissen@winterswijk.nl

De 'zelfbouw'-3D-printer. Foto: Clemens Bielen
Frits Sijbel legt aan belangstellende toehoorders één en ander uit. Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk