Het plan voor 60 woningen op de locatie van 't Kreil en aan de Kleine Parallelweg. Afbeelding: Palazzo

Het plan voor 60 woningen op de locatie van 't Kreil en aan de Kleine Parallelweg. Afbeelding: Palazzo

Omwonenden gedesillusioneerd over plannen woningbouw Dingstraat en Kleine Parallelweg

Wonen

WINTERSWIJK - Een grondruil van drie locaties heeft woningbouw mogelijk gemaakt op het voormalige speelterrein van ‘Speeltuinvereniging ’t Kreil’. Twee appartementengebouwen komen op de vroegere locatie aan de Dingstraat. Bovendien worden de eerste vier woningen aan de Kleine Parallelweg afgebroken en wordt er plaats gemaakt voor een appartementengebouw van twee lagen.

Door Clemens Bielen

Bewoners van de Scheringstraat en van de Dingstraat hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen het eerste concept van het bouwplan.
Het tweede concept ziet er totaal anders uit en er is enigszins tegemoetgekomen aan de wensen van de omliggende bewoners. Maar er zijn ook enkele omwonenden, die erg zijn geschrokken van het tweede ontwerp. Het lijkt of zij over het hoofd zijn gezien. Ingeklemd tussen hoge gebouwen. Aan het eind van de tuin staat nu een muur van drie meter hoog, maar als het plan wordt uitgevoerd rijst er een muur op van 14 meter hoog. Geen zon en geen privacy meer, vrezen de bewoners.

Marieke ter Horst heeft er geen goed woord voor over: “De gemeente wil een stadsgezicht, maar Winterswijk is een dorp. Onze huizen vallen in het niet bij de kolossale gebouwen van 14 en 16 meter hoog. Met het tweede ontwerp zijn we nog slechter af dan het eerste. Onze privacy is totaal weg.”

Haar medebuurtbewoner valt haar bij: “Dit past niet in onze wijk, dit is een arbeidersbuurt met laagbouw. Mijn huis is niet herkenbaar op het sfeerbeeld (zie de bijgaande fotomontage), het lijkt erop of onze woningen over het hoofd zijn gezien.”
Op de impressiefoto is duidelijk te zien dat de Scheringstraat ten opzichte van de geplande gebouwen schuin verloopt en aan het eind zeer dicht de gebouwen nadert.

De eerste 4 woningen aan de Kleine Parallelweg worden vervangen door een appartementengebouw van twee verdiepingen. De bewoners van de tweede verdieping krijgen de ingang aan de achterzijde via een galerij, die uitkijkt op de achtertuinen van de Scheringstraat.
Op de architectuur heeft Marieke ter Horst niets af te dingen. Het gebouw verwijst met een knipoog naar de textielgeschiedenis van Winterswijk. In de stijl van de tricotfabriek. Maar volgens haar past hoogbouw gewoon niet in onze buurt. Zij pleit voor een gebiedscoördinator.
Buurtbewoners hebben ook commentaar op de manier waarop het participatieproces is uitgevoerd. Er is te weinig tijd tussen de uitnodiging en de daadwerkelijke bijeenkomsten voor de omwonenden. Ze vinden dat ze niet bijtijds zijn ingelicht: “Dan krijgen we een bouwplan voorgeschoteld dat al bijna klaar is. Vooraf is er geen overleg geweest.”

Reactie van de gemeente
De woordvoerder van de gemeente kan zich de schrikreactie van de omwonenden goed voorstellen: “Als je als bewoner gewend bent om uit te kijken op een speeltuin en een laag gebouwtje kan ik me voorstellen, dat je schrikt als er plannen komen voor een appartementencomplex van deze omvang.
De initiatiefnemer heeft de bezwaren van de omwonenden tegen het eerste concept meegenomen en is met een totaal ander ontwerp gekomen, waardoor er voor het gros van de omwonenden meer privacy is ontstaan. Ook kijken de meesten minder tegen een hoog gebouw op.
Aan de andere kant is er grote woningnood. De gemeente heeft gekozen voor inbreiding en ziet in dit project een mooie kans om 60 woningen te realiseren. Met de opgave die er voor de woningbouw ligt, zullen we als gemeente wel de hoogte in moeten.”

Bezwaren kunnen nog ingediend worden
Als het plan wordt ingediend door de initiatiefnemer wordt door het College beoordeeld of voldoende rekening is gehouden met de wensen en inbreng van de omwonenden. In dit stadium is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het participatieproces. Wanneer deze niet ingaat op de voorstellen van de bezwaarmakers, moet hij onderbouwen waarom de zienswijze niet is aangepast. Vervolgens wordt het plan door het College beoordeeld en gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kunnen daar bezwaren tegen worden gemaakt.

Het kan zijn dat enkele omwonenden in aanmerking komen voor planschade, maar voor hen is woongenot de prioriteit.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant