Prestatieafspraken voor 2024 zijn vastgelegd. Foto: PR Gemeente Winterswijk
Prestatieafspraken voor 2024 zijn vastgelegd. Foto: PR Gemeente Winterswijk

Woonplaats, gemeente en Huurdersvereniging ondertekenen prestatieafspraken voor 2024

Wonen

‘In 2024 blijvend werken aan beschikbare en betaalbare sociale huurwoningen’

WINTERSWIJK - Op woensdag 13 december ondertekenden de gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats en de Huurdersvereniging Winterswijk de prestatieafspraken voor 2024. Dit op basis van de raamovereenkomst 2022-2025, waarin de drie partijen afspraken maken voor vier jaar. Prioriteit ligt in 2024 op de maatregelen voor verduurzaming en energiebesparing, de pilot ‘Comfortabel Thuis’ en nieuwbouwprojecten in Winterswijk.

Verduurzaming, energiebesparing en klimaat
Net als in 2023 krijgt het thema ‘verduurzaming en energie’ het komende jaar opnieuw veel aandacht. Huurders worden daarbij bewust gemaakt van het gebruik van hun woning en actief gestimuleerd om deze te laten verduurzamen. De drie partijen helpen de huurders door het geven van informatie over het besparen van energie en het verduurzamen. Dit gebeurt onder meer via (wijkgerichte) campagnes, informatie op de website en informatiebijeenkomsten. Centrum Duurzaam Winterswijk, de gemeentelijke energiebespaarmaatjes en energieconciërges worden daarbij ook ingezet. Het vergroenen van wijken en buurten krijgt daarnaast in het nieuwe jaar een vervolg, onder meer via Operatie Steenbreek.

Prettig en zo lang mogelijk zelfstandig wonen
Via de pilot ‘Comfortabel Thuis’ werkt De Woonplaats komend jaar aan de bewustwording onder senioren over hun woonsituatie. Dat gaat over meer dan hun woning alleen. Het gaat over hoelang zij zelfstandig kunnen blijven wonen op een veilige en comfortabele manier, op hun vertrouwde plek waar zij zich prettig voelen. Mocht dit op een gegeven moment niet meer haalbaar zijn, dan is doorstroming naar een geschikte passende woning een mogelijke vervolgstap. De Woonplaats geeft via deze pilot extra aandacht aan de huidige en toekomstige woonsituatie van senioren. De gemeente ondersteunt deze campagne en moedigt doorstroming aan.

Wethouder Visser: ”Ook voor 2024 hebben De Woonplaats, Huurdersvereniging en gemeente Winterswijk mooie afspraken gemaakt om mee aan de slag te gaan. We hebben vertrouwen in de manier waarop we onze samenwerking voortzetten. We willen er voor blijven zorgen dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. Extra aandacht geven we aan verduurzaming en comfortabel wonen. We helpen huurders graag op weg om zo lang mogelijk prettig en ook duurzaam te wonen in Winterswijk.”

Nieuwbouwprojecten in 2024
De Woonplaats werkt het komende jaar aan de voorbereiding en waar al mogelijk met start van de uitvoering van nieuwbouwprojecten op verschillende locaties. Bert Stamsnieder, manager Vastgoed van De Woonplaats: ”Zo starten we onder meer met de sloop van de eerste van drie wooncomplexen aan de Europalaan. Dit gebeurt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024. Op deze locatie realiseren we in totaal 132 nieuwe woningen.

Aan de Burgemeester Bosmastraat is het plan dat De Woonplaats de lege kantoorruimte verbouwt naar woonruimte. De bedoeling is om er 23 sociale huurappartementen te realiseren. Ook worden aan de Kleine Parallelweg, waar het gebied rondom voormalig speeltuin ’t Kreil wordt herontwikkeld, in 2024 acht woningen gesloopt en nieuwgebouwd. 

Daarnaast wil De Woonplaats bij de nieuwbouwlocatie Meerdink aan de Parallelweg 12 sociale huurwoningen afnemen. De plannen op deze locatie zijn nog in een vroeg stadium. De verwachting is dat de uitvoering in de loop van 2025 kan starten.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant