Woningen aan de Kleine Parallelweg die worden gesloopt. Foto: PR
Woningen aan de Kleine Parallelweg die worden gesloopt. Foto: PR

Sloop en nieuwbouw Kleine Parallelweg in Winterswijk

Wonen

WINTERSWIJK - Woningcorporatie De Woonplaats zet zich in voor toekomstbestendige en duurzame woningen. Zo ook in het centrale deel van Winterswijk, waar het gebied rondom voormalig speeltuin ’t Kreil wordt herontwikkeld. De Woonplaats heeft een besluit genomen over de woningen aan de Kleine Parallelweg 7 tot en met 13a, die onderdeel zijn van dit herontwikkelingsgebied. Deze acht woningen worden gesloopt. De woningcorporatie bouwt er acht duurzame appartementen voor terug. Deze week zijn de bewoners en omwonenden hierover geïnformeerd.

Al langere tijd was het duidelijk dat er iets met de woningen ging gebeuren. Naast het gegeven dat de woningen onderdeel uit maken van het herontwikkelingsgebied, voldoen ze ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn slecht geïsoleerd en hebben een laag energielabel. Met de sloop en nieuwbouw van deze acht huurwoningen levert De Woonplaats bovendien een bijdrage aan de opgave om haar woningbezit in Winterswijk CO2 neutraal te maken.

Met voorrang begeleid naar een andere woning 
Voor de huidige huurders is het een ingrijpend besluit. Hun woning wordt gesloopt. De Woonplaats begeleidt deze huurders met voorrang naar andere woonruimte. Als minstens 70% van bewoners akkoord gaat met de plannen, dan vallen zij vanaf 1 december 2023 onder een Sociaal Plan en ontvangen zij ook een verhuiskostenvergoeding. Bewoners hebben, onder bepaalde voorwaarden, ook de keuze om terug te keren naar de nieuwbouw.

Eind oktober starten de huisbezoeken. Tijdens dit huisbezoek komt een medewerker van De Woonplaats uitleg geven over het Sociaal Plan en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Acht nieuwe appartementen
De duplexwoningen uit de jaren ’50 woningen maken plaats voor acht duurzame en energiezuinige appartementen, vier op de begane grond en vier op de eerste verdieping. Alle appartementen hebben één slaapkamer. In het ontwerp is rekening gehouden met de overige nieuwbouwplannen in de buurt, zodat het stedenbouwkundig past in het geheel. De nieuwbouw blijft beschikbaar voor de sociale doelgroep.

Planning
Naar verwachting vinden de sloopwerkzaamheden plaats vanaf december 2024. Aansluitend wordt gestart met de nieuwbouw.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant