Deelnemers van het forum: v.l.n.r. Nardy Bollen Jong WCL, wethouder Gosse Visser, Wim Korsten OBW, Wesley Goossens en Vika Kace ondernemers en Jan Bent OBW. Foto: Han van de Laar
Deelnemers van het forum: v.l.n.r. Nardy Bollen Jong WCL, wethouder Gosse Visser, Wim Korsten OBW, Wesley Goossens en Vika Kace ondernemers en Jan Bent OBW. Foto: Han van de Laar

Project ‘Buitengebied zoekt Bewoners’ is in Winterswijk van start gegaan!

Wonen

‘Buitengebied zoekt Bewoners’ in Winterswijk van start

‘Wij willen een leefbaar en vitaal buitengebied, voor jong en oud rijk en arm’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - De Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) heeft afgelopen vrijdag het project ‘Buitengebied zoekt Bewoners’ gepresenteerd. Het gaat er hierbij om dat vrijkomende woningen, erven en bedrijfsruimtes een vernieuwd gebruik krijgen. In de vorm van een forum werd meer verteld over de doelstelling van het project. Gespreksleider was Nardy Bollen van Jong WCL.

Vitaal buitengebied
Jan Bent, voorzitter van OBW: “In het buitengebied zijn zo’n 800 ondernemers actief. Er is momenteel in de agrarische sector veel aan de hand. Er dreigt leegstand te ontstaan. Enerzijds moeten we verpaupering zien te voorkomen en anderzijds zou het ook niet goed zijn als er alleen meer kapitaalkrachtige bewoners van elders hier komen te wonen. Het buitengebied moet vitaal zijn. Samen met Wim Korsten bestuurslid van OBW en de trekker van het project, ondersteunen we initiatieven die de leefbaarheid in het buitengebied vergroten. Denk aan woningen waar wonen en werken wordt gecombineerd. Dat kan ook betaalbaar worden door met andere gebruikers te investeren. Alle ideeën zijn welkom!”

Mix
Jan Bent: “Wat we vooral willen bereiken, is dat er een mooie mix ontstaat. Jong en oud, rijk en arm, huur en koop, werken met de handen en met het hoofd. Ook de combinatie van oudere bewoners die hier willen blijven wonen met nieuwe, jonge buren geeft kansen voor beiden. Dat is echte noaberhulp. En niet te vergeten: gezinnen met kinderen!”
Wim Korsten: “ Dat doen we door te zorgen voor informatiemateriaal, goede kennis van plannen en procedures, samenwerking met de gemeente bij aanvragen, individueel advies, het maken en realiseren van plannen en het tot stand brengen van goede matches. Leefbaarheid realiseren door behoud van voorzieningen, verenigingen en scholen en een goede lokale economie, dat is wat ons onder meer drijft.”

Goed overleg
Wethouder Gosse Visser is blij met het initiatief. De gemeente werkt dan ook graag samen met de OWB. Er is goed overleg. De ambtenaren van LEEF, het loket voor de leefomgeving, denken volop mee over de mogelijkheden. “Niet alles kan, want het buitengebied dient ook beschermd te worden en er is veel regelgeving, maar samen doen we ons best en tussen wit en zwart is er nog genoeg mogelijk”, aldus de wethouder. Ondernemer Wesley Goossens heeft in Lichtenvoorde een koffiebranderij en zijn partner Vika Kace runt een yogacentrum: “Nu betalen we drie maal voor onze werkruimtes en voor de woning. We zouden graag ons werk in het buitengebied van Winterswijk willen voortzetten en dan alles onder één dak. De bank moeten we daarvoor nog mee krijgen.”

Omgevingsvisie
De OBW is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, samen met andere organisaties en de gemeente Winterswijk zelf. De partijen zijn straks ook weer betrokken bij de uitvoering en hebben de ambitie om hier een succes van te maken. Het project wordt tot en met 2024 gefinancierd door de regio Achterhoek, de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van OBW.

Voor meer informatie: www.buitengebiedzoektbewoners.nl en www.vereniging-owb.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk