De afspraken werden ondertekend. Foto: Ron Rensink

De afspraken werden ondertekend. Foto: Ron Rensink

Meer aandacht voor verduurzaming sociale huurwoningen

Wonen

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats en de Huurdersvereniging Winterswijk hebben hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken van 2023. Ten opzichte van het afgelopen jaar krijgen de onderwerpen verduurzamen en het besparen van energie in 2023 meer aandacht. 

In de raamovereenkomst van 2022-2025 maken de drie partijen basisafspraken voor 4 jaar. Jaarlijks worden deze geconcretiseerd in prestatieafspraken. De afspraken richten zich op meerdere thema’s. Een thema dat in 2023 extra aandacht krijgt is ‘kwaliteit en energie’. Zo versnelt De Woonplaats de aanpak en verduurzaming van woningen met energielabel E, F en G, bijvoorbeeld aan de Helderkampstraat.
Ook in 2023 zetten de drie partijen energiecoaches in voor huurders. Hierbij worden een aantal huurders opgeleid tot energiecoach. Zij willen anderen helpen met energiebesparing en geven advies over hoe men energie kan besparen; vooral door (kleine) maatregelen te nemen en je (woon)gedrag aan te passen.

De ambitie van De Woonplaats is om 275 nieuwe woningen te bouwen in Winterswijk. De geplande nieuwbouw van 130 woningen aan de Europalaan is daar onderdeel van. Eind 2023 begint de sloop van de eerste fase aan de Europalaan, waarna in 2024 gestart wordt met de nieuwbouw. Ook worden verschillende andere locaties op haalbaarheid getoetst. “We hebben het vertrouwen dat de afspraken die er nu liggen realistisch en uitvoerbaar zijn,” aldus wethouder Visser. “Daarbij is het belangrijk dat we continu voldoende sociale huurwoningen hebben. Het komende jaar gaan de gemeente en De Woonplaats samen aan slag om de woningen te verduurzamen en de kwaliteit te verbeteren. 

Het afgelopen jaar is door De Woonplaats al veel werk verzet. Zo werden aan De Vliertuin 11 zeer energiezuinige woningen opgeleverd en zijn veel eengezinswoningen verduurzaamd. Gemiddeld hebben de woningen van De Woonplaats een energielabel B, hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat betreft de verduurzaming focust de corporatie zich nu ook meer op de meergezinswoningen. Daarnaast maakt de circulaire gedachte steeds meer onderdeel uit van projecten bij De Woonplaats. Aan de Helderkampstraat wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van circulaire materialen bij vervanging van de badkamers. Tegelijkertijd begonnen in 2022 de voorbereidingen op de sloop en nieuwbouw van 130 woningen aan de Europalaan. Samen met de huurdersvereniging werd een Sociaal Plan opgesteld. De meeste huurders vonden in de eerste fase al een andere woning. Alle vrijgekomen appartementen aan de Europalaan worden nu tijdelijk verhuurd, zodat er niet onnodig lang leegstand is.

De afspraken werden ondertekend. Foto: Ron Rensink

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk