Er ontstaan problemen als vrachtwagens moeten keren en draaien. Foto: Clemens Bielen
Er ontstaan problemen als vrachtwagens moeten keren en draaien. Foto: Clemens Bielen

Verkeerssituatie Landbouwstraat blijft gemoederen bezighouden

Vervoer

WINTERSWIJK- De Landbouwstraat, die de verbinding vormt tussen de Misterweg en de Tuunterstraat, blijft de gemoederen bezighouden. Aan de kant van de Misterweg zorgt nog steeds – niet toegestaan - links afslaand verkeer vanuit de Misterweg voor ongewenste verkeersopstoppingen en voor gevaar op de spoorwegovergang. Verkeersvoorlichting door politie ter plekke heeft nog geen merkbare vruchten afgeworpen. En wanneer er vrachtwagens bij de Nettorama staan om te lossen, is het ‘chicane-rijden’.

Door Clemens Bielen

Ook aan de kant van de Tuunterstraat is de verkeerssituatie allesbehalve probleemloos. Alfons Scholten en Frits Nijenhuis zijn in totaal al tien jaar over hun straat in overleg met als hoogtepunt de bouw van de Aldi en de bouwplannen daaromheen (spoorzone). Er zit te weinig schot in de zaak volgens de bewoners van de Tuunterstraat. Belangrijke knelpunten vormen de onoverzichtelijke bocht Tuunterstraat/Landbouwstraat en het (niet) afsluiten van de Anemoonstraat.

Klachten
In een brief aan Burgemeester en Wethouders van Winterswijk geven zij aan, dat overleg met de gemeente afgelopen half jaar geen oplossingen heeft opgeleverd. De klachten gaan over de hoeveelheid vrachtverkeer ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkten Aldi en Nettorama. Over het lawaai ’s nachts en ’s morgens bij het laden en lossen. Over de trillingen met scheuren als gevolg in de woning aan de Tuunterstraat. En bovendien was afgesproken dat de Anemoonstraat, bij reconstructie van de Tuunterstraat, éénrichtingsverkeer zou worden of een doodlopende weg. Nu die afspraak niet is nagekomen is er overlast van sluipverkeer. En als de geplande 9 nieuwe woningen worden gerealiseerd (Tuunterhof) komt er nog meer verkeer.

Gevaarlijke onoverzichtelijke driesprong
Frits Nijenhuis: “De vrachtwagens van de toeleveranciers van Aldi en Nettorama kunnen niet normaal door de onoverzichtelijke bocht; het leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en (bijna) ongelukken. Als verkeersremmende factor is er een bocht gelegd in de Tuunterstraat met als gevolg dat uitrijdende auto’s op de linker weghelft terechtkomen.”
Vooral de met de komst van de Nettorama nam het vrachtverkeer toe. Nijenhuis: “De vroegere C1000 was een soort buurtwinkel, maar de Nettorama is echt een volwaardige supermarkt. Met veel verschillende leveranciers, maar geen eigen terrein om te laden en lossen.”
Scholten toont de scheuren in zijn huis: “Gemiddeld 12 vrachtwagens komen er per dag door de landbouwstraat. Dat gebeurt vaak op onmogelijke tijdstippen. Er passeren 2300 voertuigen, waarvan 600 busjes en 500 doorgaand verkeer via de Anemoonstraat. De voegen trillen uit het huis.”
Scholten en Nijenhuis hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd bij de verwerking van hun klachten.

Verruiming bocht
Als mogelijke oplossing zien zij verruiming van bocht Landbouwstraat/Tuunterstraat en het rechttrekken van de Tuunterstraat. Nijenhuis: “Of laat Nettorama verhuizen naar spoorzone 3 (achterzijde van het station, CB).”
Frustratie is er ook te bespeuren. Nijenhuis: “Bij de bouw van de Aldi en de voorlichting daarover, was ons voorstel om de kerk ‘Spoorzicht’ te kopen en de weg te verleggen. Het voorstel werd verworpen, was te duur! Nog geen twee jaar later was de gemeente eigenaar van Spoorzicht, maar er is vervolgens geen planwijziging gekomen.”
Terwijl de gemeente spreekt van een gepasseerd station, spreken Scholten en Nijenhuis liever van een gemiste kans. Zij houden vast aan het voorstel om vanuit de Tuunterstraat eerder af te slaan naar de landbouwstraat. Dat plan is volgens hen nog steeds mogelijk, al zal wel een niet gebruikte aanbouw van het huis in de binnenbocht (voormalig Spoorzicht) moeten worden opgeofferd.

Oplossingen
De ambtenaar van de gemeente toont wel begrip voor de geuite klachten, maar gaat niet mee in de voorgestelde oplossingen. “Het rechttrekken van de Tuunterstraat is een terugkeer naar de oude situatie. Destijds is er een bocht in de Tuunterstraat gecreëerd om het verkeer te remmen en de oude situatie is - zo blijkt uit metingen - aantoonbaar slechter qua gemiddelde snelheid en intensiteit van het verkeer. De beleving is misschien anders, maar we moeten toch kijken naar de uitkomsten die aangelegde telslangen, rijdsimulaties en geluidsmetingen ons verschaffen.”
“Verruimen van de bocht geeft geen beter zicht, geen veiliger situatie qua zichtlijnen. We hebben er als gemeente nog eens extra ter plekke naar gekeken, maar met een verruiming van de bocht wordt de situatie er niet beter op. Het zou zonde zijn daar geld aan te besteden.”
Voor opmerkingen als zou de gemeente de deur dicht doen – geuit tijdens een uitzending van ‘Hart van Nederland’ – toont hij geen begrip: “Van mijn kant heb ik het idee, dat ik altijd met ze in gesprek ben geweest, altijd bereikbaar ben geweest, ik probeer altijd zo snel mogelijk terug te bellen, we hebben op 9 augustus nog een gesprek gevoerd en we zijn ook samen op locatie geweest. Ze hebben wel de ingang, maar wij hebben niet de oplossing die zij willen.”

Hoe verder?
Uit het gesprek met de gemeente wordt wel duidelijk dat de problemen alleen kunnen worden opgelost in samenhang met andere projecten. Al is er misschien iets te bereiken met een APV (algemeen plaatselijke verordening) als het gaat om de geluidsoverlast. Wat ook de competentie van de afdeling verkeer ontstijgt is de suggestie om de Nettorama een locatie op Spoorzone 3 aan te bieden. Verder wijst de ambtenaar van verkeerszaken erop, dat verkeersontwikkelingen in het centrum (bijvoorbeeld het Vrijheidspark) ook hun weerslag vinden op de verkeersstromen in de periferie. Of er een werkgroep komt –een voorstel van een bewoner – durft de ambtenaar nog niet te zeggen: ‘Wij zijn in gesprek hierover’.

 Alfons Scholten(rechts) en Frits Nijenhuis. Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk