Op de plek van het pand van Boogie Woogie moeten woningen worden gebouwd. Foto PR
Op de plek van het pand van Boogie Woogie moeten woningen worden gebouwd. Foto PR

Boogie Woogie, bieb en WUh in één locatie aan Spoortstraat

Politiek

Winkels en woningen aan Weurden en op huidige locatie Boogie Woogie

WINTERSWIJK - Het was een enorme puzzel, maar de puzzelstukjes vallen met dit plan op de plaats. Na onderzoek stelt het college de raad voor om voor het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, de openbare bibliotheek en vrijwilligersorganisatie Winterswijkse Uitdaging (WUh) te huisvesten in een nieuw gebouw aan de Spoorstraat. Dit betekent dat in het gebied Wooow aan het Weurden ruimte blijft voor winkels. Daarboven kunnen dan enkele tientallen woningen voor jongeren worden gerealiseerd. Op de huidige plek van Boogie Woogie komt wat het college betreft woningbouw voor ouderen.

Onderzoek
In december 2022 gaf de raad opdracht aan het college om diverse oplossingen voor huisvesting van Boogie Woogie, de bibliotheek en WUh, in combinatie de ontwikkeling van het WoooW, te vergelijken. Dat is nu afgerond. De beste oplossing is een nieuw cultuurgebouw aan de Spoorstraat, vernieuwing van de winkelpanden aan het Weurden, en wonen boven die nieuwe winkels. Wethouder Metaal – ten Dolle die dit dossier onder haar hoede heeft: “Deze oplossing geeft een enorme impuls aan WoooW en het centrum. Hier gaan veel Winterswijkers van profiteren”.

Alternatieven voor de huisvesting
Het college onderzocht ook drie andere mogelijke plekken voor het cultuurgebouw: De Storm, het Weurden en uitbreiding van de huidige locatie van Boogie Woogie. En het bekeek de gevolgen van voortzetting van de huidige huisvesting.

Investeren in een aantrekkelijk Winterswijk
Door samen te wonen kunnen Boogie Woogie, de bibliotheek en WUh elkaar versterken. En als ze op de juiste plek samenwonen, kunnen ze ook van hun omgeving profiteren. En de omgeving doet zijn voordeel met hun nabijheid. Maar bovenal: dan blijft Winterswijk voor de Winterswijker en de bezoeker aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Met deze oplossing verwacht het college daar aan bij te dragen.

Voor alle Winterswijkers interessant
De wethouder: “Er ligt nu een plan dat voor veel Winterswijkers interessant is. Een plan met moderne winkels, een prachtig nieuw cultuurgebouw inclusief poppodium, een bibliotheek die terugkomt in het centrum, en woningen voor jongeren en senioren. En in het gebied komt alleen nog parkeren voor bewoners. Parkeren voor het centrum verhuist namelijk naar de overkant van de Dingstraat, op de hoek met de Weverstraat en dit zorgt voor meer loop in het begin van de winkelstraat”.

Hoe nu verder?
Op 1 juni 2023 wordt het voorstel in een politiek forum toegelicht. Vervolgens vindt in dezelfde maand de besluitvorming plaats door de raad. Na goedkeuring start de voorbereiding voor de realisatie van het project. Voor de voortgang wordt het project opgeknipt in kleine delen, waarbij ook de directe omgeving betrokken zal worden bij de verdere uitwerking.

Het voorstel aan de raad:
- Cultuurgebouw aan de Spoorstraat.
- Winkels met daarboven betaalbare woningen voor jongeren aan het Weurden.
- Woningen in het duurdere segment voor de doelgroep senioren op de huidige locatie van Boogie Woogie.
- Centrumparkeren op de hoek Weverstraat – Dingstraat.

Stappen
Wethouder Metaal: “Het Weurden krijgt er veel moderne winkelruimte bij. Boven de winkel komen twee verdiepingen jongerenwoningen. De Woonplaats heeft al te kennen gegeven te willen participeren in onze plannen. De nadere en concrete uitwerking en de financiering komen in het najaar aan de orde. Op de huidige locatie van Boogie Woogie zijn 26 ruime seniorenappartementen gepland. De Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft overigens voor het huidige gebouw Boogie Woogie een beschermde status aangevraagd. We verwachten dat we nog wel twee jaar bezig zijn met plannen en procedures. De uiteindelijke realisatie zal ook in stappen gebeuren, maar tegen het jaar 2027 hopen we toch een heel eind op weg te zijn. Maar voor nu is eerst de raad aan de beurt. Op 15 juni komt het voorstel in de raadscommissie en 29 juni in de gemeenteraad.”

Reacties
Gerben Grooten van Boogie Woogie is zeer tevreden met de plannen zoals ze nu voorliggen. Eigenlijk hebben we hiervoor al langer gepleit en zijn ingenomen met de uitkomst. Het ligt in de lijn zoals die door ons is uitgezet. Er is consensus over deze plannen en dat is toch wat anders als het telkens moeten sluiten van compromissen. Voor de komende generaties is deze multiculturele ontmoetingsruimte een mooie nieuwe impuls voor het dorp.

Martien Louwers van de bibliotheek Oost Achterhoek is ook blij met het voorstel. Er is nu duidelijkheid, als het wordt aangenomen weten waar we aan toe zijn. Grappig is ook dat we min of meer op zelfde locatie terugkomen, namelijk op de huidige parkeerplaats aan de Spoorstraat. Wat erg belangrijk is, we blijven als partners bij elkaar en hebben nu iets om naar uit te kijken.

Mark van Dam van de Winterswijkse Uitdaging is ook erg ingenomen met de keuze van het college. Het is een gaaf gebied waar veel mogelijk is. Een plek waar het goed toeven wordt. Een mooie entree naar het centrum en ook naar ons toekomstig gebouw. Het geeft aan het Weurden, de Spoorstraat en verdere omgeving een geweldige boost met mooie functies erbij.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk