Afbeelding

ingezonden brief

Politiek

Op 24 maart een brief ontvangen van de gemeente Winterswijk betreffende de herinrichting van de Groenloseweg. Het blijkt dat de herinrichting van deze weg er voorlopig niet zal komen. En dat, vooral door een amendement van Voor Winterswijk. Waarin Voor Winterswijk onder andere heeft gepleit om de beoogde slinger, t.h.v. de Harmonie, te laten vervallen. Met als argument dat vrachtwagens deze slinger moeilijk zouden kunnen nemen. Louter onzin. Dit zou dus betekenen dat de diverse rotondes onneembare en levensgevaarlijke obstakels zijn voor alle vrachtwagens en de toegankelijkheid in heel Nederland voor deze vrachtwagens onmogelijk is!
Dan het feit dat de rijstrook veel breder zou moeten zijn omdat het glas van de achteruitkijk spiegels ons om de oren zou vliegen en/of de snelheid van het verkeer nog verder omlaag gaat. Ver gezochte argumenten die kant nog wal raken. En inderdaad de snelheid zal nog verder omlaag gaan. Prima. 30 kmh in de bebouwde kom betekent maximaal 30kmh en niet minimaal 30 kmh.
Maar het wordt nog gekker. De doorgang voor de forensen uit Ratum en Henxel (ongeveer 50 auto bewegingen per dag) zou bij de voorgestelde herinrichting ongelooflijke en onoverkomelijke vertraging oplopen. Bij dit punt laat Voor Winterswijk het, in dit geval twijfelachtige, belang van die paar forensen uit Ratum en Henxel sterk prevaleren boven het belang van de aanwonende aan de Groenloseweg.
Hoogstwaarschijnlijk heeft niemand in de raad zich gerealiseerd, bij de aanname van het door Voor Winterswijk ingediende amendement, dat de weg breedte nu 8.70 meter moet worden. Breder dan de huidige 50 km weg! De Groenloseweg wordt getransformeerd in een racebaan. Waanzin zou je zeggen. Maar nee hoor. Winterswijks Belang wijst de verantwoordelijk wethouder nog even fijntjes op deze, schijnbaar door hen ook zo gewenste breedte van 8.70 meter en dan is het over en uit.
En nou moet u weten dat op 15 maart onze straat is uitgekleed, ter voorbereiding op de herinrichting van de Groenloseweg zijn de bomen gekapt gekapt en nu..... nu zitten de bewoners, vooral dank zij Voor Winterswijk en Winterswijks Belang, met lege handen. Onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur van de eerste orde. Ik ben hier nog lang niet klaar mee.

B. Bogaerts

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk