Burgemeester Joris Bengevoord. Foto: gemeente Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord. Foto: gemeente Winterswijk

Gemeenteraad stemt in met aanbeveling herbenoeming burgemeester Bengevoord

Politiek

WINTERSWIJK - De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 8 december vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Bengevoord. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en zal dit kenbaar maken aan de Commissaris van de Koning, John Berends.

De eerste termijn van burgemeester Bengevoord eindigt op 21 april 2023; de herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar. Aan het einde van de eerste ambtsperiode van zes jaar is de raad gevraagd om een aanbeveling op te stellen over de herbenoeming. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, raadslid Loes ten Dolle. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen, net als de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Burgemeester Bengevoord: ”Ik ben blij en trots dat de gemeenteraad heeft besloten mij voor een tweede termijn voor te dragen als burgemeester van Winterswijk. Ik ben dankbaar voor deze bevestiging en blijk van vertrouwen en waardering. Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren in Winterswijk, jaren waarin ik vele bijzondere mensen heb ontmoet en we samen veel hebben bereikt. Ik kijk ernaar uit om ook de komende jaren aan de slag te gaan, met én voor de inwoners van Winterswijk.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk