Afbeelding

Gemeenteraad Winterswijk neemt afscheid van twaalf raadsleden

Politiek

Koninklijke onderscheidingen en een gemeentelijke erepenning uitgereikt

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Van de 21 gemeenteraadsleden, die op dit moment in de gemeenteraad zitten, keren er negen terug in de nieuwe gemeenteraad. Van de andere twaalf werd in een raadsvergadering op dinsdag 29 maart afscheid genomen. Burgermeester Joris Bengevoord sprak de raadsleden toe die stoppen. Enkele van hen gaan door als commissielid.

Erepenning voor Gert-Jan te Gronde
Gert-Jan te Gronde, die acht jaar wethouder is geweest en vier jaar raadslid voor de VVD, waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter, kon niet aanwezig zijn omdat hij thuis in quarantaine zit vanwege een besmetting met het Coronavirus. “Maar ik weet zeker dat hij kijkt”, zei de burgemeester, want zoals altijd was de raadsvergadering te volgen via de livestream. “Gert-Jan hield zichtbaar van het politieke debat.” Bengevoord noemde hem een progressieve liberaal, omdat hij duurzaamheid een belangrijk onderwerp vond naast de traditionele VVD-onderwerpen als OZB, economie en woningbouw. De burgemeester had hem ’s middags al verrast door hem vanaf gepaste afstand bij zijn voordeur in ’t Woold toe te spreken en daarbij te vertellen dat hij de gemeentelijke erepenning kreeg, omdat hij zich “op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Winterswijk”. De erepenning werd met een bos bloemen bij zijn huis neergelegd.

Wilma Elsinghorst en Ruth van der Meulen lid van orde Oranje Nassau
De twee “lintjes” werden uitgereikt aan de twee raadsleden, die twaalf jaar lid zijn geweest van de gemeenteraad. “Met Ruth van der Meulen gaat veel ervaring verloren”, zei de burgemeester. “Zij was een verbinder.” Als belangrijkste wapenfeit noemde hij haar initiatief voor de stadstuinbouw, die inmiddels volop in ontwikkeling is. “Ze kwam met bijzondere voorstellen, zoals dat voor de aanleg van tiny forests.” Over Wilma Elsinghorst zei Bengevoord dat ze “onmiskenbaar uit Meddo kwam”, omdat ze regelmatig aandacht vroeg voor Meddose onderwerpen. Daarnaast pleitte ze voor een kinderburgermeester. “Dat heeft door de corona vertraging opgelopen, maar dat pakken we volgend jaar op.” Elsinghorst was ook het raadslid “buitenlandse zaken”, want ze vertegenwoordigde de raad in de Euregio. Voor haar verdiensten op internationaal gebied kreeg ze naast het lintje een erespeld.

Pleit voor raadsakkoord
In de vergadering werd daarnaast afscheid genomen van Thomas de Roos en Steven Vuijk van het CDA, Ubel Zuiderveld en Marc ten Pas van de PvdA, Vlok van Harten en Gea Oonk van Winterswijks Belang, Peter Voogt en Paul Puntman van GroenLinks, en Tineke van der Linden van de VVD. Peter Voogt hield nog een laatste toespraak, want GroenLinks is in ieder geval in de komende vier jaar geen onderdeel meer van de gemeenteraad. Hij adviseerde de nieuwe gemeenteraad om een raadsakkoord af te sluiten, waarin met alle partijen het beleid voor de komende vier jaar wordt vastgelegd. Hij vond dat de laatste jaren de coalitie en de oppositie te veel tegenover elkaar waren komen te staan. Een raadsakkoord leidt er volgens Voogt toe dat er op basis van overtuiging over onderwerpen wordt gesproken en dat er bij de besluitvorming wisselende meerderheden kunnen zijn. Voogt was verrast dat de grote winnaar van de verkiezingen Voor Winterswijk de mogelijkheid van een raadsakkoord door de informateur laat onderzoeken. “Chapeau!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk