Maak meer ruimte voor leerling én leraar. Foto: PR
Maak meer ruimte voor leerling én leraar. Foto: PR

Maak meer ruimte voor leerling én leraar

Onderwijs

Terugblik op Meet Up Achterhoek over het onderwijs-systeem

WINTERSWIJK - Haalt het onderwijs het beste in ons naar boven? Daarover gingen belangstellenden met elkaar in gesprek in Oldschool Hotel in Winterswijk op 18 april. Er werden persoonlijke ervaringen en verhalen gedeeld, aanwezigen maakten een buiging voor onderwijsprofessionals, maar moesten tegelijkertijd erkennen dat het nog een flinke worsteling is om ieders talenten aan te spreken in het onderwijs. Esther Ruesen sprak met een zaal vol leraren, leerlingen, ouders, schoolbestuurder Marjolein Wenting (Paraat Scholen), Sander Teunissen van stagebedrijf MediaCows, en andere geïnteresseerden uit de hele Achterhoek. 

‘Zie mij en geef me de ruimte’
Een aantal leerlingen deelde hun persoonlijke verhaal. Velen van hen gaven aan zich als persoon niet gezien en gehoord te voelen in het onderwijs. De aandacht ligt op school op het volle lesrooster en de cijfers. “Er is geen ruimte om te onderzoeken wie je zelf bent, waar je gelukkig van wordt. Als je uitblinkt en interesse hebt in bijvoorbeeld kunst, is er geen ruimte in het onderwijs om daar meer aandacht aan te geven. Het systeem bepaalt waar de tijd en aandacht naar toegaat. En dat is dan hooguit 1 uurtje kunst per week”, volgens een leerling.

Het belang van persoonlijke begeleiding
Maar lichtpuntjes waren er ook. Een mentor of coach kan in de persoonlijke aandacht voor de leerling écht het verschil maken. Een leerling: “Ik kwam er door de gesprekken met mijn coach achter dat ik beter voor de havo kan kiezen dan vwo. Naast school zijn er nog zoveel andere dingen die ik belangrijk vind en waar ik goed in ben; ik wil niet dat ik straks al m’n aandacht en energie op school moet richten.” Het typeert de nieuwe generatie leerlingen die naast school zoveel andere zaken ook belangrijk vinden in het leven: werken, sport, ondernemen en vrienden.

Verwelkom alle karaktertypen
Volgens podiumgast Sander Teunissen is er in het onderwijs geen plaats voor alle persoonlijkheidstypen. “Leerlingen met een rood karakter, die dominant en daadkrachtig zijn ingesteld, passen niet in ons onderwijssysteem. Zij worden als lastpakken gezien omdat zij mondig zijn en het op hun eigen manier doen. Deze leerlingen knappen totaal af op het onderwijs en willen zo snel mogelijk van school om hun talenten elders te ontplooien.” Ook schoolbestuurder Marjolein Wenting denkt dat het onderwijs gebaat is bij meer aandacht voor persoonlijkheidstypen. Leerlingen zelf zouden volgens haar ook veel baat hebben om eerder zicht te krijgen op hun eigen persoonlijkheid.

Ruimte en rust voor de leraar
Niet alleen leerlingen lopen vast in het systeem; ook leraren. Hoeveel ruimte krijgen leraren om hun werk vol passie te doen met meer oog voor de leerling? “Naast leerlingen verdienen leerkrachten meer aandacht in het onderwijs. En bovenal: meer rust”, volgens een decaan in de zaal. Schoolbestuurder Marjolein Wenting vult aan: “Niemand gaat het onderwijs in om zijn lesje af te draaien; dat is een overlevingsmechanisme. Iedere leraar gaat het onderwijs in om kinderen verder te helpen.”

Maak het onderwijs relevanter
Veel leerlingen twijfelen aan de relevantie van de lesstof op school. Meer samenwerking met het bedrijfsleven zou het onderwijs relevanter kunnen maken. “Na een lesdag op een bedrijf komen niet alleen de leerlingen totaal gemotiveerd terug, maar ook de leraren”, klinkt het uit de zaal.

Het vervolg: in gesprek met onderwijspioniers
Na deze verkenning of het onderwijs het beste in mensen naar boven haalt, kijken geïnteresseerden in de volgende Meet Up op 6 juni naar mogelijke oplossingsrichtingen. Er zijn dan gesprekken met verschillende pioniers in het onderwijs, die het anders doen. Deze Meet Up (met livestream) vindt wederom in Oldschool Hotel in Winterswijk.

De livestream van Meet Up Achterhoek op 18 april is terug te kijken via www.meetup-achterhoek.nl.

Maak meer ruimte voor leerling én leraar. Foto: PR
Maak meer ruimte voor leerling én leraar. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant