Kinderen bij de bibliotheekkast in De Vlier. Foto: Joke de Haan
Kinderen bij de bibliotheekkast in De Vlier. Foto: Joke de Haan

Taalproject breidt uit

Onderwijs

 Samen leer je meer in Winterswijk

Door Joke de Haan

WINTERSWIJK - In Winterswijk werken diverse organisaties al een tijdje samen onder de paraplu van Tel mee met Taal, een overheidsproject dat er op gericht is om iedereen de kans te geven mee te doen in de samenleving. Het goed verstaan, spreken en schrijven van de Nederlandse taal blijkt daarbij een belangrijke voorwaarde te zijn, zowel voor Nederlanders uit families die hier een lange stamboom hebben, als voor gezinnen die sinds kort in Nederland wonen. 

Eén van de organisaties die daar aan bijdraagt is Yunio, dat in de Achterhoek vooral bekend is van de consultatie bureaus voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Elkaar begrijpen en ondersteuning bieden kan lastig zijn wanneer je elkaars taal niet begrijpt. Met scholen in de regio is daarom een werkwijze gestart met vrijwilligers die als kindertaalcoach eenmaal per week bij gezinnen op bezoek gaan. De eerste aandacht gaat naar het kind, maar daarbij kan de vrijwilliger ook een rol vervullen in de verbinding van de ouders met de school en andere instanties zoals Yunio. Rianne Stemerdink, coördinator vrijwilligers in Winterswijk legt uit dat het allemaal maatwerk is, aangepast aan de behoeftes van het gezin. “Het is fijn om zo vanuit Yunio extra aandacht te kunnen bieden naast de reguliere consulten. Onze vrijwilligers richtten zich tot nu toe vooral op kinderen tot en met 5 jaar. Maar dat gaat veranderen.”

Wegens succes verlengd en uitgebreid
Sinds 2020-2021 was er op initiatief van school De Vlier ook de mogelijkheid geopend om kindertaalcoaches in te zetten bij kinderen van 6 tot 12 jaar. En die mogelijkheid wordt dit jaar opnieuw aangeboden. Mayke Brusse en Danielle Stokkers van De Vlier vertellen enthousiast over hun ervaringen. “Al voor het project ‘Samen leer je meer’, waren we in goed overleg met de gemeente, de Bibliotheek en Yunio bezig om in te spelen op de behoefte van onze leerlingen en hun ouders. Onze leerlingen hebben heel diverse achtergronden en mogelijkheden. Je wilt ze allemaal een passend aanbod bieden. Dus zowel aan degenen die extra uitdagingen nodig hebben als aan degenen die de taal nog lastig vinden. We willen dat kinderen leren en zich ontwikkelen. Dat houdt niet op bij de deur van de school, daarom is het zo belangrijk dat we de ouders er goed bij kunnen betrekken. De extra aandacht die we hebben gegeven begint zich nu in resultaten af te tekenen, ook in de prestaties van de kinderen op school. Daarom willen we niet stoppen bij het zesde jaar. Je wilt geen terugval. We gaan dit jaar door op de ingeslagen weg. De kindertaalcoaches van Yunio zijn daar zeker een belangrijk onderdeel van, maar soms adviseren we ook andere vormen van ondersteuning die beter passen bij het kind en het gezin, zoals het aanbod van de Bibliotheek of van Petje Af.”

Mayke vult aan: “Het is prettig om intensief samen te werken met ouders. Doordat we een goede relatie opbouwen met de ouders, merken we dat er meer ouders naar de schoolgesprekken komen en naar de thema-ouderavonden. Zo horen wij van hen over de kinderen. Ook komen zij met vragen over hoe zij hun kind het beste kunnen helpen en ondersteunen, maar soms ook over hoe het zit met bepaalde formulieren van instanties waar zij mee te maken hebben. Ik zie tot mijn vreugde steeds meer dat ouders van verschillende kinderen elkaar gaan stimuleren.” Danielle voegt toe: “Uiteindelijk leren we allemaal van en met elkaar. Zowel in de driehoek ouders, kind en school, als in de samenwerking van verschillende organisaties als scholen, Yunio en de Bibliotheek:  Samen leer je meer!”

Mede dankzij de positieve ervaringen gaat nu ook basisschool De Schakel meedraaien in het taalproject. Vooralsnog voor kinderen in de eerste drie groepen in de leeftijd van vier tot en met zeven jaar. Karin Elburg, directeur van de Schakel: ”Ook op onze school staan kansengelijkheid, taalontwikkeling en de versterking van de driehoek ouders, kind en school hoog in het vaandel. Alle kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling voor de toekomst.”

Voor Rianne Stemerdink leiden de uitbreidingen van het taalproject tot extra uitdagingen: graag nodigt zij geïnteresseerden uit die kindertaalcoach willen worden om via de site van Yunio contact op te nemen.

Kinderen bij de bibliotheekkast in De Vlier. Foto: Joke de Haan

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk