Foto: PR IVN/KNNV
Foto: PR IVN/KNNV

IVN/KNNV Natuurwerkdag Meddo

Natuur

MEDDO - Natuurverenigingen IVN en KNNV Oost-Achterhoek houden op zaterdag 9 maart de laatste natuurwerkdag van dit voorjaar. Deze keer gaan belangstellenden aan de slag in het heideveld bij het Detersbos aan de Scheurvorenweg in Winterswijk Meddo.

Het Detersbos ligt tussen de dorpskern van Meddo en het Duitse Ellewicker Feld. Dit gebied is een kleine honderd jaar geleden ontgonnen. Voor de ontginning was hier woeste heidegrond. Door de ontginning zijn er relatief grootschalige landbouwpercelen gekomen en is de heide grotendeels verdwenen. Het Detersbos is de ontginningsdans ontsprongen, er ligt nog een stukje heide. Het is een belangrijk natuurgebied, te midden van de landbouw. Het is een toevluchtsoord voor dieren en er komen zeldzame planten voor.
Heide is prachtige natuur, die wel enig onderhoud vergt. De KNNV gaat hier de natuur een handje helpen door berkenopslag en pijpenstrootjes te verwijderen, die anders de heide zouden gaan overwoekeren.
Deelnemers gaan in een ontspannen tempo aan de slag. Mede door dit werk zal de soortenrijkdom hier in stand blijven en zich verder ontwikkelen. Er is uiteraard deskundige begeleiding aanwezig, met kennis van het terrein en veel ervaring in het onderhoud van natuurgebieden. Men kan dan ook veel leren over natuur(beheer) en de flora en fauna die in het terrein voorkomen. Ondertussen maakt men tijdens een kop koffie of soep kennis met gelijkgestemde natuurliefhebbers.
De dag staat onder leiding van H. Toebes, een ervaren en enthousiaste KNNV kracht. Opgave graag per email, minimaal 2 dagen van te voren: h.toebes@solcon.nl. Voor gereedschap wordt gezorgd. Bovendien wordt voor koffie/thee en heerlijke warme soep gezorgd. Neem wel graag eigen boterhammen mee. Deelenemrs verzamelen op zaterdag 9 maart om 9.30 uur bij het Detersbos. Dit is halverwege de Scheurvorenweg tussen de Lemmenesweg en de Beijersdiek. Zorg voor stevig schoeisel waarmee je ook in nat terrein uit de voeten kunt en neem ook eigen handschoenen mee. Er wordt tot ongeveer 14 uur gewerkt. Het is ook mogelijk om alleen in de ochtend of middag te komen. Geef dat dan aan bij de aanmelding.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant