25 jaar PAN. Foto: PR PAN
25 jaar PAN. Foto: PR PAN

25 jaar Particulier Agrarisch Natuurbeheer

Natuur

WINTERSWIJK -  Op 11 november 1997 is de PAN (Particulier Agrarisch Natuurorganisatie te Winterswijk) opgericht. De organisatie Particulier Agrarisch Natuurbeheer PAN bestaat in november dan ook 25 jaar. Wordt er bij een dergelijk jubileum doorgaans teruggekeken, de PAN richt zich op de toekomst met de samenhang tussen boer en natuur, als doel. 

Op de jubileumdag 11 november start het programma met inleiders om 14.00 uur en zijn er als sprekers Jan Stronks over de betekenis van PAN voor het gebied, en Alex Datema van de organisatie BoerenNatuur die zal spreken over natuurinclusieve landbouw. Vervolgens vertellen boeren uit Lierderbroek hoe zij een B.V. hebben opgericht om door hen aangekochte gronden voor weidevogels te beheren. Als laatste spreker zal dhr. P. Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland, aanwezigen meenemen naar een gebiedsgerichte aanpak in ons gebied. Vooraf bezoeken genodigden het Schippersbeekgebied in Kotten. 

PAN werd opgericht om het landschapsbeheer te verbeteren en boeren betaald werk te bieden in het landschapsonderhoud. PAN Winterswijk kent een coöperatie en een stichting. De coöperatie houdt zich vooral bezig met onderhoud en beheer van agrarisch natuurbeheer in bos- en natuurgebieden in Winterswijk en Aalten.

Op dit moment zijn er ongeveer 13 mensen in deeltijd als zzp’er aan het werk. Dit zijn voornamelijk boeren die in de winterdag zo iets bijverdienen. De stichting heeft een natuurgebied van 2,5 ha in bezit en richt zich vooral op pr en ondersteuning van de coöperatie. De stichting heeft een ANBI-status en kan zekerheden (eigendommen, zoals natuurgebieden) borgen in het gebruik.

Verdienmodel
Het werkgebied van PAN is de gemeente Aalten en Winterswijk.
“Wij willen graag in samenwerking met de huidige boeren, hen ontzorgen bij natuurinclusief werken. Natuurontwikkeling en -beheer is in goede handen bij de boer. Boeren hebben veel kennis van het gebied, zitten er bovenop en hebben het grote voordeel, dat ze er alle dagen zijn. Met ondersteuning van de lokale natuurbeschermers kan met goede beheerplannen nog veel bereikt worden voor boer en natuur. Dan is het wel van belang dat het eigendom ook lokaal geworteld is. Anders is er geen lokaal verdienmodel mogelijk en gaat het economisch verkeer naar buiten ons gebied, met leegloop van het gebied tot gevolg”, aldus en woordvoerder van PAN.

Iedereen kan bij PAN aan de slag als zzp’er voor werken in het landschap en de natuur. Naast een vaste baan 1 dag in de week kan ook. Ook wordt er een coördinator gezocht. Beangstellenden kunnen zich aanmelden op het e-mailadres; info@ panwinterswijk.nl. Om te voorkomen dat de economische draagkracht van het gebied onderuit gaat, gaat de PAN actiever inzetten op het verwerven en beschikbaar hebben van grond ten behoeve van vergroening in de agrarische sector.

PAN werkt ook voor de gemeentes Aalten, Winterswijk, en het waterschap Rijn & IJssel, waarmee een prima relatie is. Wie iets wil ontwikkelen op zijn terrein of vragen heeft over bijvoorbeeld een haag of fruitboomgaard is welkom bij PAN. Een van de coördinatoren zoekt dan naar het geschikte loket voor een financiële bijdrage voor de uitvoering en vervolgens gaan de lokale opdrachtnemers aan de slag.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk