Stefan te Selle. Foto: PR
Stefan te Selle. Foto: PR

Lezing ‘Met gezond boerenverstand’ door melkveehouder Stefan te Selle

Landbouw

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - De derde lezing uit de serie over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid, vindt plaats op woensdag 15 november vanaf 19.30 uur (inloop 19.00 uur) tot 22.00 uur. Locatie: ‘t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem. Deze serie is een initiatief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de Bibliotheek West-Achterhoek. 

Klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die veel mensen bezighouden. Ze staan hoog op de politieke agenda en het zijn essentiële waarden in het leven van mens en dier. De standpunten over de staat waarin klimaat en natuur zich bevinden lopen uiteen. Evenals de oplossingen die worden aangedragen om te zorgen voor een leefbare wereld. In deze serie lezingen presenteren vier sprekers elk vanuit hun eigen expertise hun visie op genoemde onderwerpen. Waar bij de ene lezing (streek)historische ontwikkeling en visie de uitgangspunten zijn, zijn ervaring en alledaagse praktijk dat bij een andere lezing.

Wat doet die boer van tegenwoordig nu hele dagen? Voeren, melken en hooien, protesteren? Melkveehouder Stefan te Selle neemt belangstellenden mee in zijn dagelijkse werkzaamheden, verantwoordelijkheden, uitdagingen en passie. Ondanks de door hem ervaren negatieve framing en onzekerheid heeft hij ‘dankzij een flinke portie nuchterheid en boerenverstand’ toch de energie om er elke dag weer te staan en te zorgen voor voedsel van Nederlandse bodem.
Stefan te Selle is melkveehouder in Winterswijk en heeft een bedrijf met 125 melkkoeien en 85 stuks jongvee. Het bedrijf is niet voortgekomen uit zijn familie maar hij heeft het zelfstandig overgenomen. Stefan is bestuurlijk actief voor de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord, afdeling Oost-Achterhoek. Hij is aangesloten bij de Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), de Stichting Fokveedag Oost-Gelderland en Holland Holstein Herds (HHH). De Vruchtbare Kringloop Oost is een boerenvereniging die samen met partners zoekt naar verbetering op en rond het boerenerf met betrekking tot velerlei thema’s en maatschappelijke vraagstukken.

Wie de lezing wil bijwonen kan zich aanmelden: via info@ecal.nu of telefonisch via 0314-787078. Entree: 5 euro, inclusief koffie/thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

De vierde en laatste lezing in deze serie op woensdag 6 december vanaf 19.30 uur: Denkers & doeners, ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van ons landelijk erfgoed door Marinus Overheul. De lezing gaat onder meer in op de invloed van de landbouwhervormers op de ontwikkeling van de landbouw, het platteland en de natuurlijke omgeving in de Achterhoek. Overheul studeerde aan Wageningen Universiteit, is boerenzoon en oud landbouwdiplomaat.

Een koe in de wei. Foto: Els Korsten

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant