Van links naar rechts: Kay, Finn, Nora en Fenna. Foto: Eigen foto
Van links naar rechts: Kay, Finn, Nora en Fenna. Foto: Eigen foto

Nora, Fenna, Finn en Kay schenken voor 621 euro aan kinderboerderij

Kinderen zamelen samen met moeders vele lege flessen in

WINTERSWIJK - Al ongeveer een maand lang zijn Nora Buurs (9) zusje Fenna (3), Finn Wiggers (8) en broertje Kay (3) samen bezig met het inzamelen van geld voor de kinderboerderij. Vrijdag 4 oktober, Werelddierendag, brachten de kinderen een grote aanhanger vol spullen, die ze gekocht hadden van de 621 euro die ze bij elkaar gesprokkeld hadden, naar de kinderboerderij. De medewerkers van de kinderboerderij waren aangenaam verrast door de cadeaus van de kinderen. Er werd dan ook een feestje gevierd.

Het idee voor de inzamelactie voor de kinderboerderij is ontstaan na een bezoekje van de kinderen -die dikke vrienden zijn- en hun moeders Amanda en Suzan aan Freriks. Ze komen regelmatig bij de Winterswijkse kinderboerderij. Suzan: "De twee oudsten hebben zwemles op woensdag, dan gaan we met de twee jongsten vaak naar de kinderboerderij als we moeten wachten tot de les af is."

"Er is altijd geld nodig bij zo'n kinderboerderij. We vingen er iets van op tijdens een bezoekje", vertelt Suzan. "Toen wilden we wel iets doen voor de kinderboerderij en zijn we meteen lege flessen gaan ophalen in de buurt", legt Nora uit. Naarmate het aantal opgehaalde flessen steeg werden niet alleen de kinderen fanatieker, maar ook de moeders. "We zijn heel wat wijken in Winterswijk door geweest. Het lijkt wel een soort verslaving om zo veel mogelijk op te halen", lacht Suzan. "Met bigbags aan de fietsen en kratten in het kinderzitje", voegt Amanda lachend toe. De kinderen belden om beurten aan en vroegen om lege flessen."Soms kregen we een hele tas vol", weet de trotse Nora. Vele vrije uren hebben de kinderen en de moeders besteed aan lege flessen ophalen.

Van het opgehaalde geld kochten de kinderen met hun moeders wat er nodig was op de kinderboerderij. "We hebben een lijstje gevraagd van wat er echt nodig is. Die spullen hebben we gekocht, maar e hebben ook spullen gesponsord gekregen", vertellen de trotse moeders. "We hebben tuingereedschap gebracht, maar ook werkkleding, drankjes voor de vrijwilligers, voer voor de dieren", sommen de kinderen op. "Maar ze kunnen nu ook verven, want we hebben een bon voor verf gegeven", weet Nora. "En we hebben nieuwe springkoeien gebracht", voegt ze nog toe. En misschien nog wel het mooiste cadeau voor de vrijwilligers: "Een taart", laat Finn enthousiast weten. Want een feestje hadden de kinderen én de moeders wel verdiend na zo veel inzamelwerk.

De kinderen willen alle gulle gevers bedanken voor de flessen en alle bedrijven voor hun donaties.


Winterswijk is financieel gezond

Vervolg van de voorpagina

Starten met kleine projecten in centrum
De aanpak van het centrum is in de nieuwe begroting concreter. "Begin volgend jaar kan het Vrijheidspark ingericht worden", zegt wethouder Wim Aalderink. "Gestart wordt met een dynamische centrumvisie voor de lange termijn. Daaraan wordt een onderzoek naar de verkeerscirculatie toegevoegd. Op de korte termijn komen er fietsenstallingen met toiletplekken in het centrum. Met de ABH en de marktvereniging gaan we kijken naar de Torenstraat . " Op marktdagen is het daar rommelig. Ook het cultuurkwartier, waarvan het ontwikkelplan in januari wordt verwacht, versterkt het centrum. "Daarna kan er in 2020 een bestemmingsplan worden vastgesteld en kan in 2021 met de uitvoering worden begonnen." Aalderink is ook verantwoordelijk voor Terra Temporalis, het bezoekerscentrum bij de Steengroeve. "We zijn met alle betrokkenen in gesprek en verwachten in 2020 het bestemmingsplan in procedure te brengen. Er worden 25.000 mensen op jaarbasis verwacht. Daardoor nemen de verkeersstromen iets toe, maar de weg kan dat aan."

Aanpak armoede wordt concreter
Wethouder Elvira Schepers is blij dat Winterswijk met de kosten van het sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet) een positieve uitzondering is. "Het heeft vruchten afgeworpen dat wij strenger zijn begonnen. Maar we moeten niet stil zitten en wel blijven inzetten op doelmatig werken en preventie." Aalderink vult aan dat het heeft geholpen, dat de keukentafelgesprekken in Winterswijk met alle cliënten al in 2012 en 2013 zijn gestart. Hij wijst er ook op dat uit een recent onderzoek is gebleken, dat de cliënten tevreden zijn over de uitvoering. In 2020 blijft de armoedeaanpak belangrijk. "Het plan van aanpak is er in december. Intussen hebben we al wel twee ervaringsdeskundigen en een budgetcoach aangesteld." Wat betreft de inclusieagenda zijn de eerste stappen gezet om tot een Winterswijk te komen, waarin iedereen mee kan doen. De agenda is in december klaar. Wethouder Klein Gunnewiek is ook verantwoordelijk voor wonen en bedrijvigheid. "Dit jaar wordt er behoorlijk gebouwd. Voor 2020 streven we naar 200 extra woningen. Er zijn veel plannen, een deel is al vergund. Er kan ook meer gebouwd worden in de buurtschapskernen." B en W wil dat in 2020 acht hectare is aangewezen voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. "De vraag is enorm." Daarvoor is inmiddels een locatieonderzoek opgestart. Het resultaat wordt begin volgend jaar verwacht.

Meer berichten