Kleine woningen, tiny houses, op de Haart in de gemeente Aalten. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Kleine woningen, tiny houses, op de Haart in de gemeente Aalten. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Betaalbaar wonen in de kleine kernen voor jongeren

Wonen

Locaties zoeken en ontwikkelen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – In de gemeenteraadsvergadering van september 2021 vroeg Janet Poels (Voor Winterswijk) of er al plannen waren voor uuthuuskes waren in de gemeente. Wethouder Inge klein Gunnewiek gaf toen aan dat er naar een mogelijke plek wordt gezocht in het buitengebied. Deze week werd duidelijk dat met Algemeen Meddo’s Belang wordt overlegd over een geschikte locatie.

Voortborduren op de uuthuuskes
De gemeente Winterswijk gaat de tijdelijke woningen voor jonge mensen afkomstig uit de buurtschappen niet zelf ontwikkelen. Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 8 februari besloten mee te doen aan het project Flexhuurwoningen in de kleine kernen van de Achterhoek. Het is een vervolg op een proefproject betaalbaar wonen in die kernen. Dat borduurde voort op de uuthuuskes, zoals ze in de gemeente Aalten zijn opgezet. Uuthuuskes zijn kleine woningen, ook wel tiny houses genoemd, die bedoeld zijn voor jongeren en jonge gezinnen die voor het eerst zelfstandig willen gaan wonen en daarmee ‘uut huus’ zijn. Het liefst willen ze dat in de kleine kernen, waaruit ze afkomstig zijn en waar hun familie en vrienden wonen. Ze zijn ook voor jongeren die na hun studie elders in het land terug willen keren naar hun geboortestreek.

Tijdelijke huurwoningen als eerste stap
De gemeente Aalten heeft de verhuur van deze betaalbare woningen uitbesteed aan de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC), die speciaal hiervoor is opgezet. De bestaande wooncoöperaties richten zich vooral op de grotere kernen en zagen dit niet meteen als hun taak. Ook in Berkelland is de AWC al actief en diverse andere Achterhoekse gemeentes toonden belangstelling voor het project. De kleine woningen zijn bedoeld als een voordelige opstap en de huurders zullen na een aantal jaren door moeten stromen naar koopwoningen, die voor een groot deel nog gebouwd zullen moeten worden in die kleine kernen. Ook kunnen verruimde mogelijkheden voor boerderijsplitsingen voor meer geschikte woningen zorgen.

Duurzaam en circulair
Het project Flexhuurwoningen moet binnen drie jaar voor zo’n tweehonderd woningen op kleinschalige locaties in de buurtschappen en kleine keren zorgen in de Achterhoekse gemeenten. De Achterhoekse Wooncoöperatie gaat zelf actief op zoek naar geschikte locaties en zal die daarna ontwikkelen en verhuren. Om dit goed op te kunnen zetten betaalt de gemeente Winterswijk zo’n 7000 euro mee aan de projectorganisatie. Nieuw is dat er ook flexhuurwoningen voor ouderen kunnen komen. De realisatie van de nieuwe woningen heeft als voordeel dat de AWC een grotere schaal krijgt, waardoor de levensvatbaarheid en continuïteit van deze coöperatie wordt vergoot. De flexhuurwoningen worden duurzaam gebouwd en zijn circulair, wat betekent dat voor de bouw zoveel mogelijk bestaande materialen worden hergebruikt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk