Het interieur van de Jacobskerk. Foto: PR
Het interieur van de Jacobskerk. Foto: PR

Taizé-dienst in de Jacobskerk

Religie

WINTERSWIJK - Zondagavond 9 juli is er om 19.00 uur een Taizé-dienst in de Jacobskerk te Winterwijk. In
de dienst wisselen Taizé-liederen in diverse talen, gebeden en Bijbelteksten elkaar af. Het meditatieve karakter van de dienst nodigt uit tot inkeer en verstilling. Aan de dienst wordt medewerking verleend door een klein ad hoc koor en muzikanten, voorganger is dominee Freerk Hovinga. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. De dienst is vrij toegankelijk, bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant