Afbeelding

Goed nieuws voor de natuurbescherming

Opinie

Het steengroevetheater was een succes voor de toeschouwers en de organisatie met de vele vrijwilligers. Puur genieten, hoog niveau, zinderende spanning. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers.
Maar ook voor de natuurbescherming is er een stukje goed nieuws te melden, want tot de organisatoren is het besef doorgedrongen dat de toelaatbare belasting van de omliggende natuur grenzen kent. Immers, de grond, die eigendom is van Sibelco, met de schuur en het bos tegenover de steengroeve, maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur. Dit stuk grond werd intensief gebruikt voor het theater met reusachtige lichtmasten, toiletvoorziening en de vele geparkeerde auto’s. Dat vormt een bedreiging voor de hier aanwezige beschermde diersoorten. Maar die praktijk werd na één avond stopgezet na een tip van het Staring Adviesbureau.
Het lijkt erop dat het tot de Stichting Steengroeve Theater en de Stichting Terra Temporalis (die nauw verweven zijn) alsmede Sibelco begint door te dringen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Theater, rondleidingen en dan ook nog een museum op dezelfde locatie - allemaal met vele duizenden bezoekers per jaar - leiden tot onaanvaardbare roofbouw op het unieke steengroevegebied. Maar voor de locatie van dat museum bestaat gelukkig een prima alternatief.

Willem Hulscher
omgevingsbelang.steengroeve@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk