Foto: Clemens Bielen

Foto: Clemens Bielen

Project over dahliateelt gaat verder dan scheikunde en biologie alleen

Landbouw

Presentatie van een bijzonder profiel-werkstuk van Féline Konings en Malou Rensink

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK- Aan het eind van het laatste middelbare schooljaar van het VWO moeten leerlingen een profielwerkstuk maken (PWS). Een voorbereiding op de universiteit of de hogere beroepsopleiding. Van de toekomstige studenten wordt verwacht dat ze er 80 uur aan besteden. Het onderwerp mogen ze zelf uitkiezen. Féline Konings en Malou Rensink hebben een bijzonder project gekozen over de dahliakweek. Een project dat gaat over scheikunde en biologie met een sociaal aspect en ….. een Winterswijks tintje.

Geen onderzoek dat op een plankje belandt
Ze kennen elkaar al van de Kinderopvang Eigenwijsjerijk en zijn sinds die tijd altijd vriendinnen gebleven. In groep 5 kwamen ze in dezelfde klas. Nu zitten ze allebei in VWO 6, waar ze met hun 16 en 17 jaar bij de jonkies horen.
Niet veel leerlingen kiezen voor hun PWS een bètavak en aanvankelijk sprak het idee van docente en mentor mevrouw Hogeboom hen ook niet zo aan.
Malou: “We wisten in ieder geval dat wij het samen wilden doen. Onze raakvlakken zijn scheikunde en biologie. Aanvankelijk wilden we iets gaan doen met ‘bloed’.
Féline: “En we wilden iets doen wat nut had. Waar mensen iets aan hebben. Geen ‘onderzoek’ dat op een plankje belandt.”
Eerst vonden ze het onderwerp Dahliakweek helemaal niets; wel geven ze lachend toe dat ze wel enthousiaste volksfeestvierders zijn. Later legde hun mentor het nog een tweede keer persoonlijk uit en dat heeft ertoe geleid, dat er nu twee jonge meiden met veel enthousiasme over hun onderwerp praten. Stiltes vallen er niet en ze weten precies waar ze het over hebben en vullen elkaar naadloos aan.

Het bloemencorso
Nut zal hun onderzoek zeker hebben. De vraagstelling van het onderzoek van Malou en Féline is: Hoe kunnen we de opbrengst van de diverse dahliavelden rond Winterswijk optimaliseren?

Malou en Féline: “De bloemencorso’s van Zundert en Winterswijk vallen het komend jaar samen. Dat betekent dat de dahliatelers elkaar moeilijk kunnen helpen met het leveren van bloemen. Eric Hogeboom, voorzitter van de dahliacommissie, spreekt van een crisisjaar.”
Na het onderzoek wordt tijdens de presentatie een advies voor de eerste drie jaar gegeven aan de dahliatelers om tot het beste resultaat te komen.

Veldwerk
Het sprak het duo vooral aan dat ze zelf het nodige praktische onderzoek konden doen. Zij hebben van acht dahliavelden grondmonsters gestoken, die na droging in speciale zakjes werden opgestuurd naar een laboratorium in Amerika. Dat laboratorium onderzoekt de monsters volgens de Albrecht methode. Féline en Malou leggen uit: “In ons onderzoek gaan we uit van de bodem, de bodem is de voeding. Het is niet zo dat je met veel mesten een hoge opbrengst krijgt. Misschien in de eerste paar jaar, maar daarna is de bodem ‘moe’ en verpest. We willen een advies geven van intensief telen naar meer biologisch en duurzaam met zo min mogelijk kunstmest. Dat advies kan voor elke teler verschillend zijn, want het uitgangspunt is de bodem.”
Met de Albrecht methode wordt met name gekeken naar de balans tussen de diverse ionen in de bodem (calcium, magnesium en kalium e.a.) Als de uitslagen en adviezen uit Amerika binnen zijn, gaan ze kijken met welke toevoegingen de bodem verbeterd kan worden van de diverse dahliavelden. En daarbij komt Sibelco, de steengroeve, in beeld.

Zelf laboratoriumwerk verrichten
Gerard ten Dolle, directeur van Sibelco, verleende alle medewerking. Malou en Féline: “Eerst kregen we een rondleiding met uitleg wat Sibelco allemaal deed en daarna hebben we zelf onderzoek gedaan naar de pH van de bodem en naar de geleidbaarheid. We vonden het heel leuk om het zelf praktisch te doen, het duurde alleen veel langer dan we gepland hadden.” De resultaten worden weer verwerkt in het advies aan de telers.

Leuke bijvangst
De dames hebben veel te vertellen over hun onderzoek: Hoe het onderzoek door hen werd uitgevoerd, het belang van het wisselen van velden, de driejarencyclus en de verbeterde samenwerking van de dahliatelers. Was er vroeger nog sprake van onderlinge concurrentie, dan is dat nu aan het omslaan naar een hechte samenwerking met maar één gemeenschappelijk doel: Prachtige dahlia’s in overvloed voor de bloemencorso’s. En de meiden hebben de smaak zó te pakken, dat ze ná dit project nog een adviesboekje willen samenstellen over: hoe start ik een dahliaveld, hoe ga ik de bloemen onderhouden en hoe moet ik ze toppen.

De presentatie
Op 29 januari geven Malou en Féline hun eerste presentatie voor genodigden, waarin zij de bevindingen en aanbevelingen voor de individuele dahliavelden naar buiten brengen, die tot een optimale opbrengst moeten leiden.
René Jochems, de expert uit Zundert, die samen met Malou en Féline de resultaten van de bodemonderzoeken heeft bekeken en beoordeeld, zal ook aanwezig zijn om met raad en daad de ‘diep dahlia technische’ vragen te beantwoorden.
Naast alle dahliatelers is ook Gerard ten Dolle (Sibelco) uitgenodigd. Wellicht kan ten Dolle aangeven hoe Sibelco de Winterswijkse dahliavelden kan en wil ondersteunen.

Op 27 februari volgt dan de reguliere presentatie voor ouders, familie en leerlingen van het GKC.
Locatie: Gerrit Komrij College. Aanvang op 29 januari: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant