Afbeelding

Robert Jansen voorgedragen als griffier gemeente Winterswijk

Algemeen

WINTERSWIJK -  De werkgeverscommissie heeft Robert Jansen voorgedragen als nieuwe griffier. Robert Jansen is sinds 6 september 2022 interim griffier van de gemeente Winterswijk. 

De afgelopen periode is – met support van bureau Bestman – een zorgvuldig sollicitatietraject doorlopen met als resultaat een aantal ervaren en geschikte sollicitanten, waaronder Robert Jansen. De werkgeverscommissie heeft unaniem besloten om hem voor te dragen op basis van zijn enthousiasme, passie en vooral zijn scherpe kijk op de toekomst. 

Als de gemeenteraad op 22 december 2022 instemt met de benoeming van Robert Jansen, zal de interim benoeming per 1 januari 2023 worden omgezet naar een formele aanstelling als griffier van de gemeente Winterswijk. 

Griffier
De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad, is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken, ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan en stuurt de griffie aan. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk