Meerderheid raad kiest voor nieuw bedrijventerrein tussen Misterweg en Bessinkgoorweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Meerderheid raad kiest voor nieuw bedrijventerrein tussen Misterweg en Bessinkgoorweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Coalitie stemt in met nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg

Oppositie zegt dat besluitvorming niet zorgvuldig was

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De uitkomt van de discussie over een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg was voorspelbaar. In de algemene commissievergadering was al duidelijk dat de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA instemden met de keuze van burgemeester en wethouders om een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg tegenover Obelink te ontwikkelen. In de gemeenteraadsvergadering van 23 september veranderde dat niet. Op de kritische opmerkingen van CDA, Voor Winterswijk en D66 werd nauwelijks ingegaan.

Groeten vanaf industrieterrein Misterveld!
De omwonenden van de Misterweg en Bessinkgroorweg probeerden bij de ingang van de Storm, waar de raadsvergadering plaats vond, de raadsleden met een grote ansichtkaart “Groeten vanaf industrieterrein Misterveld!” nog op andere gedachten te brengen. Op de achterkant stond in het kort nog eens hun visie te lezen waarom daar geen bedrijventerrein moet komen. Die kenden de leden van de coalitiepartijen al, want alle raadsfracties hebben met de omwonenden gesproken, soms verschillende keren. Voor Tim Jonker, de fractievoorzitter van Winterswijks Belang (WB), waren de bezwaren geen reden om terug te komen op het standpunt van WB, dat in januari al vast lag en toen met een persbericht werd bekend gemaakt. Zijn partij kiest voor de Misterweg, want dat is de beste keuze. Een andere locatie waar het bedrijventerrein had kunnen komen, het Tuunterveld, is voor WB een toekomstige woningbouwlocatie. Daarmee wordt het algemeen belang van Winterswijk het beste gediend.

Eerst een integraal plan van aanpak
Van één ding was de gehele gemeenteraad overtuigd: er moet in de toekomst nieuw bedrijventerrein worden ontwikkeld. De coalitiepartijen kiezen daarvoor nu al een locatie. De oppositiepartijen waren daar nog lang niet aan toe. De keuze had nog wel uitgesteld kunnen worden, want voorlopig is er ruimte voldoende op de huidige bedrijventerreinen. Er was nog voldoende tijd om een zorgvuldiger besluit voor te bereiden en te nemen. Loes ten Dolle (D66) en Wim Wassink (CDA) vonden dat de gemeenteraad niet voldoende had mee kunnen praten. Er was geen gelegenheid geweest om randvoorwaarden aan te geven en er was niet sprake van een integraal plan, waartoe besloten zou zijn. Daarom zou er alsnog eerst een integrale aanpak moeten worden gepresenteerd. “Nu heeft B en W eigen kaders gesteld. De locatiekeuze is nu een speeltje van de politiek geworden”, zei Wassink. Samen met Voor Winterswijk kwamen D66 en het CDA met een amendement, waarmee B en W werd opgedragen op korte termijn alsnog een “integraal plan van aanpak gericht op voldoende beschikbaar bedrijventerrein” op te stellen. Het kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad, de coalitiepartijen stemden tegen.

Drie sporenbeleid
Wethouder Inge klein Gunnewiek bestreed dat er geen integrale aanpak was geweest. In mei 2019 sprak zij al over een plan van aanpak met drie sporen: zoeken naar ruimte voor een nieuw bedrijventerrein, een plan voor de bedrijven aan de Misterweg en een herverkaveling op het bestaande bedrijventerrein. Met dat laatste werd revitalisatie bedoeld. Met die drie sporen is B en W aan de slag gegaan. De wethouder zei dat de gemeenteraad genoeg kansen heeft gehad om hier wat van te vinden. Het besluit over de drie sporenaanpak en andere besluiten van B en W over bedrijventerreinen hadden aanleiding kunnen zijn om een andere richting aan de aanpak te geven. “U loopt voor de muziek uit”, reageerde Wim Wassink, “Ik snap niet hoe we vanavond een fatsoenlijk besluit kunnen nemen.” Hij bleef volhouden dat de gemeenteraad niet voldoende was betrokken. Het in de ogen van het CDA onzorgvuldige proces en het onvoldoende geïnformeerd zijn was voor de partij reden om tegen de keuze voor de Misterweg te zijn. Voor D66 was het ontbreken van de integrale aanpak de reden om tegen te stemmen. Tom van Beek (Voor Winterswijk) had geen goed woord over voor de werkwijze van B en W. Het was een lijst van blunders. De “rommelige en ongelukkig zoektocht” naar een nieuw bedrijventerrein was voldoende aanleiding om tegen te stemmen.

Voldoende garanties voor realiseren ecologische verbindingszone
Het realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone tussen Bekendelle en Korenburgerveen was bij de drie sporenaanpak gekoppeld aan de gebiedsvisie die voor de bedrijven aan de Misterweg wordt opgesteld. Die werd door diverse partijen ook gekoppeld aan het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg. Loes ten Dolle nam daarom GroenLinks onder vuur, dat zoveel waarde hecht aan die verbindingszone. Fractievoorzitter Peter Voogt noemde dat zelfs nog een voorwaarde om akkoord te gaan. Ten Dolle vroeg of GroenLinks zeker wist dat het goed zou komen met die zone. Voogt zei dat hij er vanuit ging dat B en W de ontwikkeling van de zone toezegt. Dat deed wethouder klein Gunnewiek. “Er is een raadbesluit over de omgevingsvisie buitengebied, waarin de robuuste ecologische verbindingszone is opgenomen”, reageerde Voogt daarna. “Het maakt deel uit van het onderhavige raadsbesluit, de natuurorganisaties worden betrokken, de provincie vindt het belangrijk en tot nu toe is natuurontwikkeling op andere plekken op basis van vrijwilligheid gelukt. Dat moet ook lukken voor deze ecologische verbindingszone. Voor GroenLinks zijn er voldoende garanties.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden