Vrijmetselarij: geheimzinnig of zinnig geheim?

WINTERSWIJK – Is de Vrijmetselaarsloge ‘De Achterhoek’ geheimzinnig of zinnig geheim? Ron Bissels, lid van de loge spreekt op woensdag 6 oktober onder andere over dit thema. De avond is bedoeld voor belangstellenden en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De open avond is in het logegebouw aan de Jeugdkerkstraat 6. 

De vrijmetselarij houdt zich al eeuwenlang bezig met levensvragen, onafhankelijk van enige politieke of religieuze stroming. De vrijmetselarij heeft een min of meer filosofisch karakter en tracht een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

Loge De Achterhoek telt zo’n 40 leden afkomstig uit Winterswijk en omgeving en is opgericht in 1950. De loge heeft een eigen gebouw aan de Jeugdkerkstraat. De leden komen daar iedere woensdagavond bijeen.
De logeavonden bestaan -naast de huishoudelijke zaken zoals in iedere vereniging- meestal uit een voordracht van één van de leden over een hem aansprekend thema. Deze voordracht kan gaan over praktische zaken, maar ook over levensbeschouwelijke en persoonsgebonden onderwerpen. Na een voordracht wordt er over het onderwerp van gedachten gewisseld, waarbij openheid, respect voor ieders mening en duidelijkheid belangrijke elementen zijn. De broeders van loge De Achterhoek zijn erg gesteld op harmonie, maar gaan tegenstellingen niet uit de weg. Zij zijn serieus bezig met hun levensvragen en houden van een goede en gezellige sfeer. De ervaringen die de leden opdoen kunnen zij gebruiken in hun dagelijks leven.
Wie meer wil weten over de vrijmetselarij of loge De Achterhoek is welkom op 6 oktober of kan een kijkje nemen op de website.


www.logedeachterhoek.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden