<p>Van Beek is nog altijd voorstander van verplaatsing Boogie Woogie naar Gerrit Komrij College. Foto: Bernhard Harfsterkamp</p>

Van Beek is nog altijd voorstander van verplaatsing Boogie Woogie naar Gerrit Komrij College. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Openbare Bibliotheek en Boogie Woogie aan Weurden blijft uitgangspunt

Cultuur-kwartier krijgt een doorstart

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De Openbare Bibliotheek en Boogie Woogie, het centrum voor cultuureducatie, hebben aangegeven dat ze het liefst aan het Weurden een nieuwe plek krijgen. Dit bleek bij het Politiek Forum, waar een plan van aanpak voor het gebied, dat nog steeds wordt aangeduid als cultuurkwartier, werd gepresenteerd. Burgemeester en wethouders nemen binnenkort een beslissing over de nieuwe aanpak, die een doorstart genoemd kan worden, waarbij de regie in handen van de gemeente is.

Bruisende mix van functies in een parkachtige omgeving
Projectleider Jaap van Luijk presenteerde het plan van aanpak. Voorop staat dat het cultuurkwartier 'een bruisende mix van cultuur, horeca, retail (detailhandel), wonen in een parkachtige omgeving dat past bij het centrum' moet zijn. Het oorspronkelijke idee is hetzelfde gebleven. Uit gesprekken met makelaars, concept-ontwikkelaars en instellingen op het gebied van cultuur en toerisme zijn een aantal vertrekpunten voor het vervolg naar buiten gekomen, zoals een multifunctioneel cultuurgebouw. Dat draagt immers bij aan 'reuring'. Daarnaast is duidelijk dat er een grote behoefte aan woningen is en dat het nog een vraag is of er meer winkels en horeca moet komen. Er moet wel voldoende gratis parkeren in het gebied zijn. De gemeente is bereid financieel hieraan bij te dragen, maar de bijdrage mag niet te groot zijn.

'Er moet snel wat gebeuren'
Gert-Jan te Gronde (VVD) bracht in het Politiek Forum de uitgangspunten van de VVD naar voren. “Het was een richting gevend forum en dan mag je als politiek richting geven aan waarmee B en W aan de slag moet. Dat kwam niet heel goed uit de verf. Andere fracties hadden dit niet goed begrepen. Ze dachten dat het alleen informatief was.” Te Gronde vindt dat er snel wat moet gebeuren. Het is inmiddels al zo’n vier jaar geleden dat de gemeente winkelpanden aan het Weurden kocht. Aan de voorkant bevinden zich nu enkele kleine winkelsruimtes. De achterkant ziet er niet fraai uit en volgens Te Gronde moet daar snel een andere invulling komen. Hij begrijpt dat in de nieuwe aanpak nog steeds aan een plek voor Boogie Woogie en de bibliotheek wordt gedacht. “Dat was het oorspronkelijke idee. In een aanloopstraat als het Weurden moet je een publieksfunctie hebben. Dat creëert aanloop.” Verplaatsing van Boogie Woogie naar het Gerrit Komrijcollege vindt Te Gronde de verkeerde aanpak. “Muziekonderwijs past daar niet. Dan moet je fors investeren om de klaslokalen geschikt te maken voor muziekles.”

Binnendorpse woonwijk met veel groen
Tom van Beek (Voor Winterswijk) heeft nog steeds een voorkeur voor het verplaatsen van het centrum voor cultuureducatie naar het Komrij College. Hij verwacht op z’n minst dat er serieus naar gekeken wordt. “Dit niet onderzoeken kan een gemiste kans zijn.” Voor Van Beek is voordeurdelen de beste keuze, want dan kunnen de vaste lasten laag gehouden worden “Wij willen het muziekonderwijs behouden, het pand maakt dan niet zoveel uit. Van de reuring waarvoor Boogie Woogie zal zorgen moete we niet al te veel van voorstellen”, zegt Van Beek, “Het gaat alleen om auto’s die leerlingen brengen.” Van Beek denkt dat met wonen ook voor reuring kan worden gezorgd. Hij is er nog steeds van overtuigd dat het een woonkwartier moet worden. “Ik zie liever een binnendorpse woonwijk met verschillende soorten woningen met veel groen en veel parkeerruimte.” Teveel parkeerplaatsen weghalen is niet nodig, want die kunnen groen ingericht worden, zodat het gebied toch een groene long blijft. ”Dichtbij het winkelcentrum parkeren is goed, dat wil de consument graag.” Dat de gemeente daaraan financieel bijdraagt kan volgens Van Beek niet anders. “Voor betaalbaar wonen moeten we water bij de wijn doen. Is het niet met baar geld dan wel met grondposities.”

Beeldbepalend gebouw
Gert-Jan te Gronde wil eveneens meer woningen bouwen in het cultuurkwartier. Het liefst ziet hij op de plek van Boogie Woogie een nieuw fors beeldbepalend gebouw, een landmark, verschijnen. “Dat moet niet alleen sociale woningbouw zijn, maar een goede mix van lage en gemiddelde huren.” Een belangrijke doelgroep daarbij zijn de jongeren. Er moet ook ruimte zijn voor (iets) oudere mensen. “Mensen die graag in het centrum willen wonen en graag op een terrasje in de buurt gaan zitten.” Het parkeren wil hij zoveel mogelijk in het gebied handhaven. Als dat niet kan wil de VVD kijken naar de dichtbij gelegen parkeerplaats naast de Plus Supermarkt, die eigendom is van de Woonplaats. “Op de begane grond kan geparkeerd worden en daarboven kan een appartementencomplex worden gebouwd.” Te Gronde wil de financiële bijdrage van de gemeente beperkt houden. “Probeer zoveel mogelijk in het gebied zelf te verdienen. Maar het inrichten van de openbare ruimte kost uiteraard geld.”

Vervolg minder open en breed dan gehoopt
Bij de evaluatie van de mislukte eerste fase van het cultuurkwartier werd afgesproken dat het vervolg een open proces zou zijn, waarin nog niets vooraf vaststond en er breed gekeken zou worden. Het gepresenteerde plan van aanpak geeft toch al enige richting. Te Gronde stoort zich daar niet aan. Zo open was het ook niet. “Diverse fracties hebben hun voorkeur al uitgesproken.” Tom van Beek is teleurgesteld. “Het is niet zo open als ik hoopte. Van breed kijken is geen sprake. Het viel me tegen dat er al zo aangestuurd werd op het cultuurkwartier in de oude vorm. Ik ben daar best wel bezorgd over.” Van Beek begrijpt wel dat wethouder Henk Jan Tannemaat een groot hart heeft voor het centrum en daarom graag dat cultuurcentrum wil. Voor Winterswijk zal echter de voorkeur voor een woonkwartier naar voren blijven brengen. “Er moet hier gewoond worden en we moeten geen gekke dingen gaan doen, die geld kosten.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden