<p>Leerlingen moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Foto: PR</p>

Leerlingen moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Foto: PR

Nieuwe versoepeling vooral voor Gerrit Komrij College lastige puzzel

WINTERSWIJK - Tijdens de persconferentie van 23 februari kondigde de overheid aan dat leerlingen van het voorgezet onderwijs en het mbo weer minimaal een dag in de week fysiek onderwijs aangeboden moeten krijgen. Voor de ene school heeft dat meer gevolgen dan voor de andere, zo blijkt uit navraag bij de Winterswijkse scholen voor voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo.

Door Sander Damen

Pronova
"Als school voor praktijkonderwijs hadden we al een andere positie”, licht woordvoerder Kim Oesterholt toe. "Sinds januari werken we met een aangepast rooster waarbij leerlingen in vaste groepen van ongeveer zes leerlingen praktijklessen op school krijgen. Daarnaast is er mentortijd. Daar worden ze door de mentor geholpen op het gebied van sociale vaardigheden en kunnen ze uitleg krijgen bij de theorielessen die online gegeven worden. In de online lessen en de lessen op school is er aandacht voor contact met elkaar. Ook worden er bewegingslessen gegeven in de buitenlucht. Dat vinden we belangrijk. Ze gaan dan bijvoorbeeld met een groepje mountainbiken. Leerlingen die in de opleidingsfase zitten, volgen alle praktijkopleidingen op school, aangevuld met de theorie online. Dat is vergelijkbaar met examenklassen van andere scholen. Kwetsbare leerlingen worden op school begeleid in de online lessen. We hebben laatst een enquête gehouden en zowel leerlingen, ouders en docenten zijn positief over deze aanpak. Dat was goed om te horen. We zijn trots op hoe leerlingen en ouders met deze situatie omgaan.”

Graafschap College
Ook voor het Graafschap College geldt dat er weinig zaken veranderen. "Het is voor het mbo en daarbij het Graafschap College niet zo dat we nu pas 'open' gaan”, aldus woordvoerder Twan Sanders. "We zijn niet dicht geweest. De wijzigingen zijn voor ons minimaal. Met ingang van maandag 1 maart kunnen alle mbo-studenten één dag per week naar school. Dat betekent een aanvulling op dat wat we al deden, namelijk: praktijklessen, examinering en lessen voor kwetsbare studenten en vavo-studenten (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) op locatie. De extra dag op school kan verdeeld worden over meerdere dagen.”

Schaersvoorde
Aan de Pronsweg bevindt zich de dependance van Schaersvoorde. Hier volgen leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van vmbo/havo/vwo en leerjaar 3 en 4 van het vmbo, onder normale omstandigheden, hun lessen. In de afgelopen weken kregen alleen de examenklassen les in het gebouw. Voor hen zal er de komende weken niets veranderen. De overige leerlingen krijgen vanaf 1 maart minimaal een dag in de week les in het nabijgelegen Theater De Storm.
Het is voor deze kleine locatie, waar zes klassen lessen krijgen, minder ingewikkeld om leerlingen minimaal een dag in de week naar school te laten komen dan voor een grote locatie als Aalten, waar het een grote opgave is aldus rector Wilma van Velden van Schaersvoorde: "De examenleerlingen kwamen al volgens rooster naar school en dat blijven ze ook tot de laatste les doen. Leerlingen uit de andere klassen krijgen vanaf maandag minimaal een dag in de week les in theater De Storm. Leerlingen uit klas 3 krijgen vanaf dan twee dagen in de week les.”
De schoolleiding van Schaersvoorde heeft ervoor gekozen de roosters van de leerlingen die les gaan krijgen in De Storm ongewijzigd te laten. Ze volgen de lessen dus volgens het gangbare rooster. "Wel proberen we het zo zinvol mogelijk te plannen. Bijvoorbeeld dat ze naar school komen op een dag waarop bewegingsonderwijs of contact met de coach op het programma staat”, aldus Van Velden. "Op onze locaties in Aalten zijn veel meer leerlingen en is de de opgave grote. Daar zullen we vanaf 8 maart voor de meeste leerlingen met halve klassen gaan werken. In Winterswijk hebben we als voordeel dat er minder leerlingen zijn en dat De Storm tegenover ons gebouw ligt.”

Gerrit Komrij College
De grootste opgave voor het invullen van de nieuwe situatie heeft het Gerrit Komrij College dat voor veertienhonderd leerlingen en ruim honderd docenten een passend rooster moet maken. "A hell of a job voor de roostermakers”, zegt Ed de Graaf, woordvoerder van het Gerrit Komrij College.
Binnen de school is onvoldoende ruimte om alle leerlingen een dag in de week les te geven. De Graaf overlegt daarom met instellingen in Winterswijk om ook lessen op andere locaties plaats te laten vinden.
De school streeft ernaar het basisrooster zo veel mogelijk in tact te houden. "We willen een rooster wat niet aangepast hoeft te worden als leerlingen straks weer vaker naar school kunnen”, licht De Graaf toe. "Ook willen we het liefst met hele klassen blijven werken. Mochten we klassen moeten splitsen, dan wordt daar extra personeel voor ingezet. Met klassen in de onderbouw, clusters in de bovenbouw, examenleerlingen, praktijklessen, kwetsbare leerlingen die we op school opvangen, docenten die fysiek én online les geven en diverse locaties waar fysiek lesgegeven kan worden, is het maken van zo'n rooster een grote complexe puzzel.”

Die puzzel moet deze week gelegd worden, want de school wil vanaf 8 maart leerlingen op school ontvangen. "Het is voor leerlingen en docenten belangrijk elkaar weer snel en zoveel mogelijk te kunnen zien, maar het is een heel ingewikkelde klus en er wordt ook veel gevraagd van de roostermakers,” aldus De Graaf die een drukke week te wachten staat.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden