Openbaar zwemwater blijft bij de Slingeplas. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Openbaar zwemwater blijft bij de Slingeplas. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Aankoop Slingeplas door gemeente definitief, Twee Bruggen pachter

Algemeen

Recreatiegebied blijf openbaar, natuurwaarden gerespecteerd

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Wethouder Ted Kok herinnert zich 12 april 2018 nog goed. "Een stormachtige avond."Hij was in het Grachthuys in Bredevoort voor een inloopbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan voor de Slingeplas. De zaal liep al snel vol en de vele aanwezigen wilden helemaal geen inloopbijeenkomst, maar wilden dat de wethouder vertelde over het plan. Daarna bleek al snel dat bijna iedereen in de zaal het nieuwe bestemmingsplan niet wilde. Op donderdag 13 februari was wethouder Kok opnieuw terug in het Grachthuys, waar hij voor een volle zaal uitlegde waarom de gemeente Aalten de Slingeplas heeft gekocht en die in erfpacht zal geven aan de Twee Bruggen. Dit keer was er instemming en tevredenheid bij de aanwezigen.

Uitgangspunten bewoners Bredevoort basis voor Twee Bruggen
Ook Hendrik-Jan Mensink van de Twee Bruggen sprak de aanwezigen toe. In mei 2018 sprak hij met Antton van Weezel en Geert Scholten. Zijn namen na de rumoerige bijeenkomst het initiatief om namens de omwonenden van de Slingeplas en bewoners van Bredevoort een aantal uitgangspunten te formuleren, waaraan een toekomstig gebruik van de recreatieplas zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten zijn ook voor de gemeente de basis geweest voor de gesprekken met de Twee Bruggen. Mensink had die uitgangspunten al omarmd. Dat betekent dat de Slingeplas openbaar is en altijd toegankelijk. Daarbij moet wel de rust rond de plas, vooral als het donker is, worden gewaarborgd. Aan de noordoostzijde bij de Slingeplas in de omgeving van de Politieplaszal alles zo blijven zoals het nu is. Aan de zuidwestzijde vindt zoals nu dagrecreatie plaats. Daar kan gezwommen worden en kunnen activiteiten worden georganiseerd. Bestaande activiteiten zoals de triathlon en de Nieuwjaarsduik worden voortgezet.

Natuurbeleving belangrijk
Het ontwerp-bestemmingsplan dat voor zoveel onrust had gezorgd was al ingetrokken door de gemeente. Wethouder Ted Kok voegde daar aan toe dat ook de ontwikkelvisie, die daarvoor samen met de eigenaar van de Slingeplas Leisurelands, was opgesteld zal worden ingetrokken, als de gemeenteraad daarmee instemt. Dat betekent dat het huidige bestemmingsplan voor Bredevoort de basis is voor wat mogelijk is bij de Slingeplas. Er komen geen recreatiewoningen en er worden geen grote evenementen georganiseerd. Mensink bevestigde dat. Hij ziet de Slingeplas als een toevoeging aan het totaalproduct van zijn recreatiebedrijf, maar de gasten zullen altijd verblijven in Miste. De plas en omgeving is het wandelgebied voor zijn gasten. Daarom zullen de natuurwaarden in het gebied ook niet worden aangetast. "Natuurbeleving is belangrijk voor mijn gasten", zei Mensink.

Tijd nemen voor gesprekken met betrokkenen
Voorlopig gaat de Twee Bruggen niets doen bij de Slingeplas. Als de erfpacht in gaat, de verwachting is dat dit in mei zal gebeuren, "is het enige wat wij doen het gras maaien en het papier opruimen". Daarnaast moet het recreatiebedrijf de kwaliteit van het zwemwater in de gaten houden. Daarbij speelt het Waterschap eveneens een rol. "In 2020 nemen we de tijd", zei Mensink, "om met iedereen die zich betrokken voelt bij de Slingeplas te praten." Dat moet leiden tot een toekomstvisie die door iedereen gedragen wordt. Voor de toekomt denk Mensink wel aan een beheerderswoning bij de recreatieplas. Daardoor kan het toezicht verbeterd worden. Hiervoor zal het bestemmingsplan wel gewijzigd moeten worden. De reactie vanuit de zaal hierop was positief, want uit de reacties van de aanwezigen bleek dat ze niet tevreden waren over het toezicht van de laatste jaren. De camperplekken bij de Slingeplas zullen blijven en misschien uitgebreid worden. In ieder geval zullen ze aantrekkelijker gemaakt worden. "Verder kan ik niet vertellen over onze plannen", zei Mensink, "Voor de rest zijn we nog blanco."

Geen addertje onder het gras
De gemeente Aalten betaalt 1.650.000 euro voor de aankoop van de plas. De gemeenteraad moet hiervoor een krediet ter beschikking stellen. De Twee Bruggen betaalt voor de erfpacht voor onbepaalde tijd jaarlijks 30.000 euro. Hendrink-Jan Mensink maakte er geen geheim van dat een fors bedrag te vinden en dat het nog een grote uitdaging zal worden om dat bedrag met de exploitatie van de recreatieplas te verdienen om op zijn minst quitte te spelen. Inkomsten komen uit het verpachten van de kiosk en de camperplekken. "We steken financieel nogal de nek uit. Op de een of andere manier moeten financiële dragers gezocht worden." Gedacht kan worden aan het beter benutten van de parkeerplaats, maar daarbij gaat het niet om betaald parkeren. "Verwacht niet dat er een Twee Bruggen komt, want we hebben al een Twee Bruggen. De plas blijft zoals die is." Aan het eind van de informatieavond was er tevredenheid bij Mensink, wethouder Ted Kok en de aanwezigen. De Slingeplas is een voorbeeld geworden van hoe burgerparticipatie een gemeentelijk besluit kan veranderen. "Zit er nog een addertje onder het gras", wilde tot slot een van de aanwezigen nog weten. Het antwoord was een duidelijk "nee".

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant