De cultuurverbinders, met hun begeleiders Ella Sankowska (links) en Tanja Dijenborgh (rechts). Foto: Lydia ter Welle
De cultuurverbinders, met hun begeleiders Ella Sankowska (links) en Tanja Dijenborgh (rechts). Foto: Lydia ter Welle

Pilotproject Cultuurverbinders feestelijk afgesloten

Algemeen

AALTEN - Dinsdagavond was de afsluiting van het pilotproject Cultuurverbinders. Het project werd afgesloten met de uitreiking van het certificaat voor het met succes afronden van de opleiding aan de acht deelnemers.

Door Lydia ter Welle

Een cultuurverbinder kent de culturele- en taalachtergronden van nieuwkomers én van Nederland. Op die manier kan de cultuurverbinder bruggen slaan en begrip kweken door uitleg te geven over de verschillen. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen Figulus Welzijn in Aalten en Vluchtelingenwerk. Vijf Achterhoekse gemeenten: Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oude IJsselstreek en Montferland hebben het project gesteund en ook de Provincie droeg bij aan het pilotproject.

Tanja Dijenborgh van Vluchtelingenwerk heeft het project begeleid. Zij legt uit: "Ik kwam al wel een jaar of vier geleden Eric Wichgers (directeur van Figulus Welzijn) tegen. Toen al zei hij dat we dit soort verbinders nodig hebben. Mensen die de cultuur van beide kanten kennen, die de taal van beide kanten spreken, en op die manier kunnen verbinden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van het project." Daarvoor moest een opleidingstraject worden ontwikkeld, en uiteindelijk werden er acht kandidaten, zeven vrouwen en een man, uit de vele aanmeldingen gekozen die de opleiding mochten volgen, en vervolgens bij de gemeenten werkervaring konden opdoen.

Dijenborgh: "Eigenlijk richten we ons met de cultuurverbinders op vier 'werkvelden'. De eerste omvat het verbinden, door het geven van uitleg, over en weer. Het tweede werkveld omvat het mobiliseren van nieuwkomers om te komen, bijvoorbeeld naar de zomerschool, door hen persoonlijk te benaderen. De derde taak is het geven van voorlichting aan groepen. Groepen nieuwkomers, en ook aan organisaties las de woningbouwcorporatie, de sociale dienst, leerkrachten van scholen, enzovoorts. De vierde omvat het bedenken van nieuwe en vernieuwende activiteiten om integratie te bevorderen. Een voorbeeld daar van is een project waarbij kinderen niet alleen les krijgen in de Nederlandse taal maar ook in hun moedertaal. Dat blijkt zeer goed te werken."

De cultuurverbinders geven door middel van een rollenspel en verhalen met voorbeelden inzicht in datgene waarmee zij zich bezig houden, en welke cultuurverschillen tot onbegrip en conflicten kunnen leiden. Een voorbeeld; in de cultuur van veel nieuwkomers betuig je een ouder(e), een onderwijzer of een meerdere die jou toespreekt respect door je ogen neer te slaan en je hoofd te buigen. In de westerse cultuur wordt het juist als onbeschoft gezien als je zo iemand niet aankijkt. Eén van de mensen die regelmatig een cultuurverbinder inschakelt is Anne Wellink, werkzaam bij Laborijn, de organisatie die voor diverse gemeenten de Participatiewet uitvoert. "Ik heb diverse keer de hulp van Ghaidaa of Dilsoz (de twee cultuurverbinders in dienst van Figulus voor de gemeente Aalten; red.) ingeroepen, als ik aan voelde komen dat er mogelijk onbegrip en daardoor kans op een conflict ontstond. Dat heeft tot prachtige resultaten geleid, waardoor we mensen konden begeleiden naar betaald werk", legt zij uit.

Joop Wikkerink, de wethouder van de gemeente Aalten die de Participatiewet in portefeuille heeft, is vol lof over de cultuurverbinders. "Ik persoonlijk heb veel geleerd van hen. En dat geldt ook voor de gemeente Aalten. Ze zijn voor ons heel belangrijk, en we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze met hun goede werk kunnen doorgaan. Ze hebben allebei een contract gekregen voor 14 uur. En ik roep hierbij de minister op om de nieuwe inburgeringswet aan te passen en te zorgen dat gemeenten voldoende geld krijgen om die wet goed uit te kunnen voeren." Wikkerink had voor de acht cultuurverbinders elk een cadeau meegebracht, bestaande uit thee, een theeglas en de Achterhoekse theebeschuit. "Want samen thee drinken, samen iets eten, dat werkt verbindend. Dat zouden we vaker moeten doen!"

Gedeputeerde Peter van 't Hoog van de provincie Gelderland was ook aanwezig bij de afsluiting van de pilot. Hij roemde het project en gaf aan dat hij graag zou zien dat het project verder zou worden uitgerold in Gelderland en daarbuiten. Hij liet zich niet onmiddellijk verleiden tot toezeggingen voor meer geld voor het project, maar toonde zich wel zeer tevreden over het welslagen van de pilot. Volgens Van 't Hoog zijn gemeenten de eerst aangewezen overheid om uitvoering te geven aan dit soort projecten.

De gemeente Aalten is overtuigd van het nut van de inzet van cultuurverbinders en bood dus verlenging van de contracten aan van de twee die al in dienst waren. Ook de andere vier gemeenten hebben aangegeven tevreden te zijn over het effect dat het werk van de cultuurverbinders heeft, en op zoek te gaan naar mogelijkheden om te zorgen dat zij kunnen doorgaan met hun werk. De gemeente Berkelland beloonde de acht nieuwkomers die hun certificaat als cultuurverbinder kregen, daarnaast met een handdoek.

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd van soep en heerlijke hapjes, deels klaargemaakt door de cultuurverbinders. Want: samen eten verbindt.

Joop Wikkerink heeft een pakketje overhandigd aan Ghaidaa Gherra. Foto: Lydia ter Welle
Melissa Cooke (Vluchtelingenwerk) en gedeputeerde Peeter van 't Hoog spreken de cultuurverbinders toe. Foto: Lydia ter Welle

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk