Foto:

Lezers schrijven | Open brief aan B & W

Geachte Burgemeester en wethouders van de Gemeente Winterswijk,

Als mens volg ik de meeste grote ontwikkelingen in onze wereld. Ver weg en dichtbij. Een jaar geleden sprak iemand over 5G. Ik wist hier niets van en heb me erin verdiept. Ik ben geschrokken van wat ik las en hoorde.
Want wat we tot nu toe horen is dat 5G zo fantastisch is omdat we dan nog veel sneller internet hebben en veel sneller films kunnen downloaden. Het zaken doen zal veel sneller zijn. En de technische ontwikkelingen gaan dan in een stroomvernelling. (Artificial Intelligence, zelfrijdende auto's etc. ) Veel mensen willen dit graag.Maar ik denk…wat is de keerzijde hiervan? En met name voor onze gezondheid wat mijns inziens prioriteit nummer 1 is. Ten allen tijde!
                        
Ons ogenschijnlijk veilige en prettige leven in ons dorp Winterswijk in de Achterhoek is me dierbaar en wil ik graag zo houden voor ons maar voor vele toekomstige generaties. Daarom deze brief. Het ontgaat de meeste mensen dat er grote dingen staan te gebeuren met 5G. We worden namelijk niet geïnformeerd door de overheden over dit onderwerp. Via social media en in bepaalde bladen hebben hebben wij, mijn partner en ik, met vrienden actief gezocht naar informatie over wat in een aantal landen al gebeurd met 5G. En daarna hebben we diverse specialisten hierover horen spreken op belangrijke meetings met officials. Er is veel informatie. Maar dan moet je er zelf actief achteraan gaan. Het wordt ons niet aangeboden. En ik ben geschokt te ervaren dat mensen om me heen hier geen idee van hebben.
De infrastructuur van 5G wordt heel anders dan wat er nu is (3G en 4G). Meer dan 20 000 satelieten komen er in de ruimte (in plaats van 1500 nu). En heel veel kleinere smallcellkastjes zullen in onze straten worden geplaatst. Een roosterwerk van kastjes, iedere 50 meter ongeveer (?), wordt aangelegd. En aan de veel meer aanwezige straling wordt iedereen blootgesteld. De effecten op mens en dier en natuur zijn niet goed onderzocht. Er zijn nu al veel mensen met diverse gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van EMF (electro magnetic frequencies). En dan hebben we nog niet eens 5G.
Dikkere oudere bomen laten de straling niet door, staan dus in de weg en zullen moeten worden gekapt om het 5G-netwerk mogelijk te maken. En er zullen overal in lantaarnpalen en in bushokjes kastjes worden geplaatst.
Wat zijn bovendien de gevolgen voor onze privacy? We weten immers niet wat dit nieuwe 'ïnternet of things' betekent voor ons leven en onze vrijheid?

In de VS en in Zwitserland wordt 5G inmiddels 'uitgerold' en zijn er protesten omdat mensen gezondheidsklachten ondervinden. Toch wordt het zonder uitvoerige testen uitgerold.
Een groep van 250 erkende specialisten op het gebied van elektro magnetische straling zegt dat 5G heel veel gezondheidsproblemen zal veroorzaken. Ze hebben de EU in Brussel een rapport aangeboden. Bij zo'n belangrijke verandering voor ons allen moet er toch eerst een brede maatschappelijke discussie worden gevoerd en mensen moeten weten wat er op de politieke agenda staat?
En terwijl ik las dat men het onderwerp nog wilde bestuderen en bespreken is toch gauw besloten dat 5G moet worden uitgerold en dat de lidstaten dit moeten uitvoeren en de lidstaten op hun beurt hebben de gemeentes opgedragen om dit mogelijk te maken.
Is dit democratisch? Nee. Dit heeft niet te maken met een democratie. Demos=volk, maar het volk wordt niets gevraagd. Over de hoofden van het volk heen wordt dit besloten en gedaan.
Ik ben erg boos en teleurgesteld en schrijf u daarom deze brief. Als een protest en met het volgende verzoek:
Of de Gemeente Winterswijk de burgers gaat uitleggen wat er staat te gebeuren. Wat het standpunt van de Gemeente is met betrekking tot 5G en de veiligheid voor de gezondheid en de effecten voor de privacy? Hierbij geldt dat gemeentes op dienen te komen voor het welzijn en de veiligheid (grondrechten) van haar/zijn inwoners.
Voorbeeld: De Gemeenteraad van Brussel heeft besloten dat ze 5G niet gaan aanleggen vanwege de waarschijnlijk grote gevolgen voor de gezondheid van haar inwoners.
Ik hoop dat iedere gemeente serieus over 5G nadenkt en de gegevens bestudeert en de verantwoordelijkheid neemt om hier als gemeente een standpunt in te nemen. Want waarom niet als gemeente afstand nemen van dit besluit? Althans zolang men geen degelijk en onafhankelijk onderzoek heeft gedaan.
De telecombedrijven geven zelf toe dat het gaat om geld en de enorme geldelijke winsten die hieruit zullen terugvloeien wanneer het eenmaal loopt. En dat ze geen onderzoek hebben gedaan naar de relatie van straling en de effecten op het menselijk lichaam…laat staan dieren en planten.
Dit is toch ongelooflijk?
De gegevens die wel worden gebruikt, komen van de industrie zelf en die zijn gekleurd want er zijn te grote belangen voor deze multinationals.
Ik begrijp niet dat onze volksvertegenwoordigers zo gemakkelijk onder de druk van deze grote bedrijven zijn gezwicht en JA hebben gezegd. Onverantwoord. Het zal wel weer te maken hebben met de grootste drijfveer van onze tijd; De macht van het GELD. "Follow the money"

Wij zijn al aan het denken om te vertrekken uit Nederland wanneer het zo verder gaat en je niet eens meer kunt kiezen voor een gezond leven in een land waar je niet overal bloot wordt gesteld aan elektromagnetische straling.

Met vriendelijke groet.
Hester Meerdink

Meer berichten