Wereld van Wenters hoeft niet dicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Wereld van Wenters hoeft niet dicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Eerste schermutselingen over kadernota al begonnen

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota, die is opgesteld door burgemeester en wethouders. In deze nota worden al globaal de plannen voor 2020 en verder aangegeven met een eerste financiële vertaling. Later dit jaar zal de nota de basis vormen voor de begroting voor de komende jaren, die in het najaar zal worden behandeld. De afgelopen week werd al duidelijk, dat de gemeenteraad niet alle voorstellen van B en W zal steunen.

Belangrijke bijdrage aan samenleving
Naar aanleiding van de inspraakavond bleek al dat de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks de aangekondigde bezuiniging voor het museum de Wereld van Wenters en de Museumfabriek zullen terugdraaien. Het bleek dat de subsidie niet alleen bestemd is voor het museum in de Meddosestraat, maar grotendeels gebruikt voor alle activiteiten in de Museumfabriek. Die worden door alle coalitiepartijen belangrijk gevonden. Ook de halvering van de buurtbemiddeling en de korting op het budget van de stichting Waardevol Cultuurlandschap zal met een amendement ongedaan gemaakt worden. "We beschouwen dit niet als kruimelwerk", zegt Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter van de VVD. "Het zijn organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de Winterswijkse samenleving en dat willen we blijven steunen."

Minder extra ambtenaren aannemen
Fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA kondigde aan dat zijn partij nog veel meer voorstellen van B en W ongedaan wil maken. De bezuinigingen die vanaf 2022 moeten ingaan voor zwembad Jaspers en Boogie Woogie hoeven niet door te gaan. Ook vindt het CDA dat er geen eigen bijdrage van 75.000 van de Winterswijkse sportverenigingen gevraagd hoeft te worden voor de goede sportvoorzieningen. Wassink wil dit financieren door de uitbreiding van het aantal ambtenaren te halveren. Dat levert een half miljoen euro op. Ook wijst hij op de meevaller uit het gemeentefonds, die de gemeente Winterswijk krijgt. Voor 2020 is dat een miljoen extra en voor het jaar daarna 80.000 euro.

Niet meteen enthousiast over meevaller
Gert-Jan te Gronde wil het verminderen van de budgetten van Boogie Woogie en zwembad Jaspers geen bezuiniging noemen. "We gaan het op een andere manier organiseren." Ook denkt hij dat een kleine bijdrage van de sporters in Winterswijk verdedigbaar is. De fractievoorzitter van de VVD vindt het geen goed idee om minder nieuwe ambtenaren aan te stellen. Die zijn nodig om de ambities van de coalitie te realiseren. "Als we serieus bezig willen met duurzame energie, dan kan dat niet met de huidge capaciteit." Over de financiële meevaller van het rijk kan hij nog niet meteen enthousiast worden. Hij is jarenlang wethouder van financiën geweest. "In september kan het al weer anders zijn."

Meer berichten