Duurzaamheidslening voor FC Winterswijk

Algemeen

Duurzaamheidslening voor FC Winterswijk

Bij uitzondering 20.000 euro meer

WINTERSWIJK – Voetbalvereniging FC Winterswijk is van plan om zijn sportcomplex energieneutraal te maken. Daarvoor willen zij zonnepanelen op de daken van de gebouwen aanbrengen, waarmee in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien. Om het aanbrengen hiervan te kunnen financieren heeft de vereniging een duurzaamheidslening aangevraagd bij de gemeente Winterswijk. Er is echter 20.000 euro meer nodig dan volgens de verordening maximaal toegekend kan worden. Burgemeester en wethouders hebben echter besloten om toch de gevraagde 70.000 toe te kennen. De bijzondere omstandigheden bij FC Winterswijk rechtvaardigen een hogere lening.

Zonnepanelen op dak verenigingsgebouw
Sinds 2017 kent de gemeente Winterswijk de mogelijkheid om een lening aan non-profit organisaties te geven voor maatregelen op gebied van duurzaamheid, zoals isolatie of het aanbrengen van zonnepanelen. Tot nu toe is er nog geen gebruik van gemaakt. De FC Winterswijk is de eerste aanvrager en vraagt meteen 20.000 euro meer dan volgens de voorwaarden voor de lening gegeven kan worden. B en W heeft echter de bevoegdheid om van de voorwaarden af te wijken. De meeste verenigingen hebben genoeg aan de maximaal 50.000 euro, denkt de gemeente, maar de FC Winterwijk heeft een groot verenigingsgebouw en diverse veldverlichtingsinstallaties met een groot energiegebruik. Er is voldoende ruimte op het dak voor zonnepanelen, zodat geheel of grotendeels op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien. De FC Winterswijk draagt zelf met 70.000 euro bij aan de investering.

Mooi voorbeeld voor andere verenigingen
Wethouder Tineke Zomer noemt het een "mooi voorbeeld voor andere verenigingen" en hoopt dat die ook een beroep gaan doen op de duurzaamheidslening. Die kunnen er echter niet van uitgaan dat ze meer dan het maximale bedrag zullen krijgen. "Het extra bedrag is bij uitzondering." Omdat andere verenigingen geen vergelijkbare situatie zullen hebben, zal er geen precedentwerking zijn. Het toekennen van de lening past bovendien in het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk daken van gebouwen te benutten voor zonnepanelen. Voor de FC Winterswijk zal de investering een lagere energierekening opleveren, waardoor het geen probleem zal zijn de lening terug te betalen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk