Jongeren met psychosociale problemen ook aanstaande drie jaar naar praktijkondersteuner

Jongeren met psychosociale problemen ook aanstaande drie jaar naar praktijkondersteuner

WINTERSWIJK – Kinderen en jongeren met psychosociale problemen, zoals slecht slapen, gedragsproblematiek, ADHD en PDD/NOS kunnen ook na 1 april terecht bij Klaas Moll, Praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd) van huisartsenpraktijk Doktershof aan de Burgemeester Bosmastraat in Winterswijk

Door Bart Kraan

De in vier gemeenten – naast Winterswijk zijn dat Aalten, Berkelland en Oost Gelre – twee jaar geleden begonnen pilot (met als doel het verbeteren van psychosociale zorg aan kinderen) is op 1 april afgelopen. Maar deze krijgt in Winterswijk een vervolg voor drie jaar. Want de pilot is in Winterswijk in de ogen van de gemeente, huisartsenpraktijk Doktershof, de ouders die hun kinderen naar Moll sturen en de kinderen zelf een succes. ''De ouders en kinderen zijn zeer tevreden en waarderen de inzet van Moll met een 8.9'', aldus Renate Hartman, bij de gemeente Winterswijk beleidsmedewerker jeugd.
Tijdens de pilot ontving Moll kinderen met psychosociale problemen en probeerde hij hen zoveel mogelijk zelf te helpen. Hij poogde dan ook het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp zoals de GGZ of een psycholoog tot een minimum te beperken. ''Op die manier werden de kinderen dicht bij huis behandeld en werden ze wat minder snel naar de tweedelijns zorg verwezen'', aldus wethouder Ilse Saris die met haar woorden verwees naar de daarvoor gebruikelijke procedure waarbij huisartsen vaak deze kinderen en jongeren vrijwel rechtstreeks naar de specialistische zorg doorverwezen. ''Nu hoeven die kinderen niet naar een vreemde instantie of psycholoog met hun verhaal en lopen ze ook niet het risico dat ze een stigma oplopen omdat ze naar de GGZ moeten. Ze kunnen gewoon een afspraak maken met onze medewerker'', aldus huisarts Joop Haneveld van huisartsenpraktijk Doktershof die aangaf dat tijdgebrek en werkdruk vaak ten grondslag liggen aan het snel naar specialistische zorg doorverwijzen van kinderen en jongeren met psychosociale problemen. ''Ik ben nu 38 en een half jaar huisarts, ben begonnen met een medewerker. Nu telt de praktijk twee huisartsen (Haneveld en zijn collega Van der Vinne, BK) en twintig medewerkers. Maar we hebben het nog net zo druk als vroeger en er komt steeds meer werk bij. Er zijn grenzen aan wat wij en vele collega's aankunnen. Daarom moet er ruimte worden geschapen voor een praktijkondersteuner.''
Momenteel zijn er vier praktijkondersteuners werkzaam, een in iedere gemeente die aan de met financiële steun van de provincie Gelderland gehouden pilot heeft meegedaan. Het is in Winterswijk de bedoeling dat het aantal huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner voor de jeugd stap voor stap wordt uitgebreid. ''We hopen dat iedere huisartsenpraktijk op een gegeven moment een praktijkondersteuner heeft'', aldus Hartman. ''We gaan ervan uit dat we voor het einde van dit jaar op drie zitten, het zou mooi zijn dat na drie jaar alle huisartsenpraktijken van Winterswijk een POH-jeugd hebben.''
Voor die uitbreiding is volgens huisarts Haneveld een belangrijke rol weggelegd voor alle bij de pilot betrokken partijen. ''Wij moeten de overige huisartsenpraktijken enthousiast maken'', aldus Haneveld. ''Maar dan moeten de randvoorwaarden wel goed zijn.''


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden