Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Seniorenraad vergadert op maandag 29 mei vanaf 09.30 uur in het gemeentekantoor, begane grond kamer 028, Stationsstraat 25. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 12.00 uur en is openbaar.

De stichting Seniorenraad heeft tot doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in Winterswijk. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over beleidsvoornemens van de gemeente. Werkvelden van de Seniorenraad zijn: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.

In deze bijeenkomst komen onder meer aan de orde: In hoeverre is onze gemeente dementie-vriendelijk?; Lang(er) zelfstandig thuis wonen voor senioren. Vanaf 11.00 uur zal wethouder Ilse Saris aan deze bestuursvergadering deelnemen. Zij wordt hierbij vergezeld door de beleidsmedewerker Rudi Porskamp. Eveneens zal De Post vertegenwoordigd zijn.
De seniorenraad vergadert in principe één keer per twee maanden en wel op de laatste maandag van de oneven maand. De bijeenkomsten zijn openbaar. Aan het begin van de bijeenkomst wordt iedereen die dat wil in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over een onderwerp dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221778&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwswinterswijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=710,711" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>