Afbeelding

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten: meer dan alleen voldoende bedden

Wonen

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders nam dinsdag 19 december het besluit om de nieuwe beleidsnotitie voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor te stellen aan de gemeenteraad. De conclusie: huisvesting is met name wenselijk op kantoren- en bedrijventerreinen, aan de rand van Winterswijk en de doorgaande wegen zoals de rondweg en in het buitengebied. Met een vast aanspreekpunt per locatie én een goed beheerplan. 

De Winterswijkse economie heeft te maken met een groot tekort aan beschikbare talenten en arbeidskrachten. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden maken zich daarom serieuze zorgen over de toekomst van bedrijven en organisaties. De gemeente Winterswijk liet eerder dit jaar onderzoek doen naar de daadwerkelijke behoefte aan arbeidsmigranten en gebruikte de onderzoeksresultaten voor haar nieuwe beleidsnotitie ‘huisvesting arbeidsmigranten’.

Onderzoek
De conclusie van het eerder gehouden onderzoek was dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar toeneemt. Inschatting is dat er in Winterswijk zo’n 400-700 arbeidsmigranten werkzaam zijn. Winterswijkse ondernemers en landelijke partijen werden bij het onderzoek betrokken en gaven aan bereid te zijn om in deze huisvesting te investeren. Uit enquêtes onder leden van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) bleek dat het fatsoenlijk kunnen huisvesten van (tijdelijk) personeel steeds meer een randvoorwaarde is voor economische groei.

Maximaal aantal wooneenheden
Het college benoemt in de beleidsnotitie dat per locatie maximaal 150 wooneenheden zijn toegestaan. “De omvang van een huisvestingslocatie heeft invloed op de omgeving en kan daarom worden beperkt”, licht wethouder Gosse Visser toe. “Een locatie met 150 wooneenheden is mogelijk, maar zeker niet overal.” Om als gemeente mee te kunnen werken aan een (nieuwbouw)locatie, moet de initiatiefnemer voldoen aan de gestelde huisvestingsvoorwaarden. Denk hierbij aan een goed beheerplan, een vast aanspreekpunt en huis- en gedragsregels. Passende huisvesting gaat namelijk verder dan het hebben van voldoende bedden. Huisvesting met aandacht voor registratie, zorg en toezicht heeft een positieve invloed op het welzijn van de arbeidsmigranten en draagt bij aan het draagvlak in de omgeving.

Wenselijke locaties
De beleidsnotitie laat zien welke locaties de gemeente wenselijk vindt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld op kantoren- of bedrijventerreinen, zolang het niet ten koste gaat van courante bedrijfskavels of bedrijfspanden. Andere geschikte locaties zijn aan de stedelijke as, de rand van Winterswijk en de doorgaande wegen zoals de rondweg. Belangrijk hierbij is dat een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden voor de arbeidsmigranten en de omgeving. Een voordeel van het huisvesten van arbeidsmigranten op deze locaties is dat voorzieningen zoals supermarkten en sportscholen op loop- of fietsafstand zijn. Vanwege de mogelijke effecten op het buitengebied zijn daar met name kleine huisvestingslocaties het meest passend. Bij dit soort initiatieven past de gemeente maatwerk toe. De gemeente sluit uit arbeidsmigranten in reguliere woningen te huisvesten, dit vanwege de woningnood.

Participatie
Wanneer een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, moet hij kunnen aantonen dat de omwonenden en omliggende bedrijven van de potentiële huisvestingslocatie goed betrokken worden bij de plannen. Bijvoorbeeld door gesprekken of bijeenkomsten. De omgeving moet voldoende gelegenheid krijgen om haar mogelijke zorgen te uiten, vragen te stellen en mee te kijken met de plannen. Een goed en zorgvuldig participatietraject is per initiatief maatwerk.

Planning
De beleidsnotitie wordt op 11 januari 2024 besproken tijdens de algemene raadscommissie, op 25 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de notitie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant