Wim Wassink, Sandra Metaal, Burgemeester Bengevoord, Gosse Visser en Elvira Schepers. Foto: Ron Renink Fotografie
Wim Wassink, Sandra Metaal, Burgemeester Bengevoord, Gosse Visser en Elvira Schepers. Foto: Ron Renink Fotografie RON RENINK FOTOGRAFIE

Winterswijk heeft vier nieuwe wethouders

Politiek

WINTERSWIJK - De vier nieuwe wethouders van de gemeente Winterswijk, Elvira Schepers, Wim Wassink, Sandra Metaal en Gosse Visser zijn dinsdagavond benoemd en geïnstalleerd. Schepers en Wassink zijn niet langer lid van de gemeenteraad en hun plek wordt ingenomen door Steven Vuijk (CDA) en Wessel Lammers (PvdA).

Voor aanvang van de raadsvergadering werd dinsdagavond stilgestaan bij het overlijden van Bernhard Harfsterkamp en was er een minuut stilte. Ook formateur Frank Roerdinkholder stond na zijn toelichting over de formatieperiode stil bij het overlijden van Bernhard. Roerdinkholder las als eerbetoon het gedicht voor dat Bernhard, op een van de pitchavonden waarbij hij input had gegeven voor het nieuwe coalitieakkoord, voordroeg.  
In zijn toelichting over de formatie maakte Roerdinkholder duidelijk dat de coalitiepartijen veel informatie zijn gaan halen vanuit de samenleving, vanuit maatschappelijke organisaties, bij belangstellenden burgers en bij de gemeentelijke organisatie. Dat openheid en transparantie speerpunten zijn en dat de coalitiepartijen een goede samenwerking aan willen gaan, ook met de oppositiepartijen.

Op de agenda van de raadsvergadering stond de behandeling van het coalitieakkoord in eerste aanleg. De coalitiepartijen CDA, PvdA en Voor Winterswijk gaven allen aan blij te zijn met het akkoord. Tom van Beek (Voor Winterswijk), Elvira Schepers (PvdA) en Wim Wassink (CDA) lichten speerpunten van hun verkiezingsprogramma toe, die in het coalitieakkoord opgenomen zijn. 

 Alle oppositiepartijen vonden echter dat in het akkoord geen keuzes werden gemaakt, met name op speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s. D66, VVD, Winterswijks Belang en Morgen haalden allen de heroverweging aan van de locatie voor het nieuwe bedrijventerrein. De oppositie memoreerde aan de verkiezingsbelofte om het bedrijventerrein dat aan de Misterweg moet komen te schrappen. “We zijn nieuwsgierig wat er overblijft van deze belofte aan de kiezers”, laat André van Nijkerken van Morgen weten. Ook Loes ten Dolle (D66) maakt zich zorgen over het gebrek aan keuzes in het akkoord. Met name op kritische punten als gezondheidszorg, de wooncrisis en de milieucrisis had zij gehoopt duidelijke keuzes terug te lezen in het akkoord. “We hadden de hoop dat er gekozen zou worden voor lef boven gemak, maar wat we lezen baart ons zorgen”, aldus Ten Dolle. Erwin te Selle ziet in het nieuwe akkoord veel overeenkomsten met dat uit de vorige coalitie. De partij ziet veel positieve punten, zoals de plannen voor een steengroevemuseum die vooralsnog overeind blijven, en het afronden van het dossier Kleiput. Te Selle laat weten, net als de anderen oppositiepartijen, echter wel uit te kijken naar de begroting waarin wordt uitgelegd hoe de plannen financieel gerealiseerd moeten gaan worden. 

Casper Sonderen van de VVD begint met de complimenten, onder andere voor het tijdspad waarin het akkoord tot stand is gekomen. Maar hij is ook kritisch. “Drie of meer noten maakt een akkoord, maar we weten nog niet hoe dit akkoord gaat klinken. Er staan in het akkoord te veel onduidelijkheden. Te veel moet nog onderzocht worden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk