Bestuursleden Bart Hietkamp (links), Liane den Besten, Ina Broekstra en Hans Smit (Hans Huls ontbreekt op de foto) en architect Gerben Meussen in de Jacobskerk. Foto: Han van de Laar
Bestuursleden Bart Hietkamp (links), Liane den Besten, Ina Broekstra en Hans Smit (Hans Huls ontbreekt op de foto) en architect Gerben Meussen in de Jacobskerk. Foto: Han van de Laar

‘Onze Jacob’ wordt ontmoetingscentrum voor alle Winterswijkers

Maatschappij

Stichting Behoud Jacobskerk Winterswijk wordt nieuwe eigenaar van de monumentale kerk

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Na jaren van voorbereiding is het dan zover. De Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW) heeft een ledenvergadering georganiseerd over de plannen voor de Jacobskerk op de Markt. Het ligt in de bedoeling dat de PGW de kerk overdraagt aan de Stichting Behoud Jacobskerk Winterswijk. Jan Struijk, voorzitter van de Kerkenraad licht dat voornemen toe. “We zijn al een paar jaar bezig om te kijken hoe we met elkaar zowel het gebouw kunnen behouden als de exploitatie en het beheer rond kunnen krijgen. Dat is moeilijk en daarom zijn we op zoek gegaan naar overnamepartners. Daarvoor hebben we geïnteresseerden gevraagd om met ons mee te denken. Er zijn nu vijf potentiële bestuursleden voor de op te richten stichting die de kerk gaat overnemen. De coronajaren zorgden weliswaar voor vertraging, maar anderzijds gaf dat de bestuursleden in spé ook iets meer bedenktijd om met goede en haalbare plannen te komen. Naast de kerkelijke activiteiten wordt de kerk dus nog meer een ontmoetingsplaats voor allerlei maatschappelijke doeleinden.”

Draagvlak
Sjaak Stans, lid van de werkgroep overdracht Jacobskerk: “We hebben aanvankelijk de mogelijkheid onderzocht om op te gaan in de Stichting Oude Gelderse Kerken. Maar bij raadpleging van onze achterban in 2018 over die mogelijkheid was de meerderheid niet erg enthousiast. De ‘opdracht’ was om dichter bij huis te blijven. Een daarvoor belegde informatieavond en enquête wezen uit dat de overdracht aan een lokale, nog op te richten stichting, wel zou kunnen rekenen op een stevig draagvlak binnen de leden van PGW. Zover is het nu. Het ligt in de planning om de formele overdracht uiterlijk 31 december 2026 te laten plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk is. Op 23 mei is er nog een noodzakelijke ledenraadpleging, daar zal het definitieve besluit worden genomen.”

Lokaal
Hans Smit, beoogd voorzitter van de stichting is een van de vijf bestuursleden. “We doen dit allemaal op persoonlijke titel. De inzet is dat ‘Onze Jacob’ voor Winterswijkers en van Winterswijkers is. De kerk alleen als kerk te exploiteren is heden ten dage niet meer mogelijk. Daarom willen we dat er een scala van activiteiten plaats gaat vinden, die overigens wel passend moeten zijn bij de waardigheid van het gebouw. Zo blijft de PGW huurder voor de kerkelijke diensten die gehouden blijven worden en ook rouw en trouw blijft uiteraard mogelijk. Daarnaast is er ruimte voor onder meer exposities, muzikale optredens, theater, congressen, feestelijke bijeenkomsten en vergaderingen. Kortom het gebouw wordt zoveel mogelijk ten dienste gesteld aan de gehele gemeenschap. Daarvoor zal er echter eerst een grootscheepse aanpassing en verbouwing plaatsvinden. Het streven is om alle werkzaamheden zoveel mogelijk door lokale ondernemers uit te laten voeren. De eerste financiën om aan de slag te gaan, zijn al binnen maar er zijn ook nog extra acties in voorbereiding.”

Verduurzamen
Architect Gerben Meussen van Bureau Delfgou is benaderd om een plan van aanpak te maken. Meussen: “Het plan dient natuurlijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van het monument. De Jacobskerk is het meest prominente gebouw van Winterswijk. Een goede afstemming met de aangrenzende functies, zoals markt, winkels, horeca en evenementen is erg belangrijk. De staat van het gebouw is grotendeels prima. Het is al die jaren goed onderhouden, maar we gaan het wel verder verduurzamen. Een van de opties is het realiseren van een extra kelder met lift voor de stoelenopslag. Ook wordt gekeken of een extra verdieping mogelijk is. Een ander aspect is de aanbouw van een toiletunit aan de noordzijde. Tevens komt er een terras en wellicht een kleine horecavoorziening. Over die en andere mogelijkheden gaan we ook in gesprek met onder meer de horecaondernemers. Van binnen wordt de ruimte ingedeeld in verschillende compartimenten. Dat kan bijvoorbeeld met een glazen wand bij het altaar of met grote gordijnen, die de akoestiek verbeteren en zorgen voor een intiemere sfeer. Ook het handhaven van de symmetrie binnen hoort bij dit gebouw.”

Ook deze keer zijn de leden van de PGW gepolst, maar aangezien er voldaan is aan zoveel mogelijk wensen worden er op dat gebied eigenlijk geen obstakels meer verwacht. De ontwikkelingen zijn vanaf heden te volgen op de site www.onzejacob.nl of de sociale media. Voor suggesties, ideeën of om een bijdrage te leveren, kan contact worden opgenomen via info@onzejacob.nl.

Afbeelding; PR Delfgou
Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant