De beoogde bestuursleden van WBS in de Whemer Hof. Foto: Han van de Laar.
De beoogde bestuursleden van WBS in de Whemer Hof. Foto: Han van de Laar.

Winterswijkse Belangenorganisatie Senioren (WBS) bundelt krachten

Maatschappij

‘KBO en PCOB gaan als één vereniging verder’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Wat op landelijk niveau niet is gelukt, gaat naar verwachting op lokaal niveau wel lukken. De Katholieke Bond voor Ouderen en de Protestants Christelijke Ouderenbond gaan verder in één vereniging. Samen hebben zij zo’n 360 leden. De officiële ingangsdatum is 1 januari 2024. Er moet dan wel een meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden voor het voorstel van het nieuwe bestuur zijn. 

Alle leden worden dan ook uitgenodigd om op donderdag 23 november vanaf 14.30 uur naar de Whemer Hof te komen om de vergadering bij te wonen en te stemmen over zowel de samenwerking als de nieuwe naam WBS (Winterswijkse Belangenorganisatie Senioren). Ook de bestuursleden worden dan officieel gekozen. Als voorzitter is Ben Simmelink voorgedragen, maar omdat hij erg druk is, zoekt hij nog een opvolger. Secretaris wordt Gerda Osinga, Anton Reuvekamp penningmeester en Durk Bouma algemeen lid, het totale bestuur zal uit tien personen bestaan.

Nieuwe vereniging
In de nieuwsbrief die de leden van de PCOB en de KBO maandelijks ontvangen, is melding gemaakt van het voorstel tot samenwerking. Een fusie tussen de KBO, een plaatselijke zelfstandige vereniging, en de PCOB, een landelijke vereniging, is niet mogelijk. Daarom is het advies van een notaris ingewonnen. Door een nieuwe vereniging op te richten met nieuwe statuten, kan dit verwezenlijkt worden. De leden hebben hierbij stemrecht. De beide bonden werken al jaren op een goede wijze samen. Het realiseren van één vereniging ligt dan ook voor de hand. Tevens wordt er goed samengewerkt met de andere ouderorganisaties Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief.

Daarnaast draagt de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) zorg voor een goede afstemming van de activiteiten in de Whemer Hof. Ben: “We zijn hier met zo’n veertig vrijwilligers van de diverse ouderenbonden. Per dag zijn er minimaal vier aanwezig. Wekelijks komen er zo’n ± 500 bezoekers. Dus goede afstemming is wel noodzakelijk.” Anton: “Achteraf gezien zijn we blij dat we hier zitten en niet meer in het Gasthuus. Maar dat wisten we van tevoren ook niet. Erg ingenomen zijn we ook met de ondersteuning vanuit de gemeente. Zeker ex-wethouder Wim Wassink heeft daar een enorme bijdrage aan geleverd!”

Themamiddagen
Regelmatig worden er goed bezochte themamiddagen georganiseerd, maar ook dagtochten en excursies. Wie 55 jaar of ouder is en verlegen zit om een praatje, kan hier ook gewoon even binnenlopen. Nieuwe leden zijn eveneens van harte welkom. Anton: “We hebben te maken met een doelgroep in Winterswijk van zo’n 11.500 senioren. Het is de enige doelgroep die nog hard groeit.”

De Whemer Hof aan de Ratumsestraat 20 is 7 dagen in de week van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. Voor meer inlichtingen: ajm.reuvekamp@gmail.com of 06-29110282.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk