Harry Meulenkamp. Foto: Sis Huiskamp
Harry Meulenkamp. Foto: Sis Huiskamp

Stichting Leergeld wil meer kinderen bereiken

Maatschappij

ACHTERHOEK - Leergeld Nederland is een stichting die ervoor zorgt dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door stijgende kosten van levensonderhoud en energie komen steeds meer gezinnen in financieel zwaar weer. In onze regio timmert Leergeld Oost Achterhoek aan de weg om zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen op school, met sport en cultuur. 

Door Sis Huiskamp

Voorzitter Harry Meulenkamp wil meer bekendheid geven aan Leergeld Oost Achterhoek en vindt dat het beter en eerder bereiken van gezinnen topprioriteit heeft. “Armoede stijgt explosief in onze samenleving. Door corona is het maatschappelijk bewustzijn voor armoede toegenomen maar onzichtbare armoede bestond al. Het is en blijft moeilijk om daar de vinger op te leggen. Een kind van zeven of acht jaar dat toevallig opgroeit in een gezin waar financieel minder mogelijk is moet ook kunnen genieten van sport, muziek, dans en expressie. Leergeld stelt kinderen in staat om mee te doen door bijvoorbeeld muziekles, een ouderbijdrage of laptop, sportlidmaatschap, een schoolreis of dure schooluitstapjes te betalen.”

‘Armoede
blijft meestal
verborgen’


“Het ontbreken van geld mag er niet de oorzaak van zijn dat een kind niet in staat is om zich breed te ontwikkelen. Als dat niet kan, ontstaat rancune, isolement, hoor je er niet bij. Daarnaast is armoede een juk dat je met je meedraagt en gaat het vaak gepaard met slechte voeding. In armoede leven doe je niet alleen maar meestal in gezinsverband. Ouders en kinderen praten er niet over. Schaamte is daar meestal de oorzaak van. Leergeld heeft een structuur die effectief is en staat als een huis. Een coördinator stuurt de geschoolde vrijwilligers aan die een taak hebben als intermediair. Zij komen bij gezinnen thuis. Die huisbezoeken zijn arbeidsintensief maar er ontstaat een vertrouwensband en dat levert veel op. Een leraar op school kan dit er niet bij doen. En de gemeentelijke sociale dienst is weliswaar een instituut in onze samenleving, maar niet per se het beste toegerust voor dit soort situaties.”

‘Elk kind
moet kunnen
genieten
van sport,
muziek, dans
en expressie’


Leergeld is 26 jaar geleden ontstaan in Brabant, waar armoede als gevolg van fabriekssluitingen er goed in hakte. Philips leverde een financiële bijdrage en wilde dat er iets duurzaams zou komen waar gezinnen baat bij hebben. Dat is gelukt met Leergeld. Het resultaat is dat ouders het gevoel hebben dat ze begrepen worden en dat de last gedeeltelijk van hun schouders wordt genomen. Meulenkamp: “Het gezin is de dobber waar het systeem op drijft. Je gaat met mensen in gesprek. De bezoeken maken duidelijk waarom de situatie soms zo knellend kan zijn. Als gevolg van ziekte, faillissement, scheiding of een sterfgeval kan een nieuwe situatie ontstaan. In wat voor huis iemand woont, zegt niet alles want misschien is er wel sprake van een wurghypotheek. Het gaat erom wat onder de streep overblijft aan besteedbaar inkomen.”

“Het format van Leergeld heb ik nooit ergens anders gezien en het werkt. Landelijk zijn er nauwe banden met het Jeugdfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Jop. Door nationale samenwerking ontstond het platform SAM&. Ook in Gelderland werken Jeugdfonds en Leergeld samen. Leergeld kreeg in 2022 drie keer zo veel gezinnen aangemeld voor ondersteuning als in 2021. Dat is in overeenstemming met de landelijke ontwikkelingen. Ook de politiek raadpleegt regelmatig Leergeld Nederland. Oost Achterhoek is nu actief in de gemeentes Berkelland, Oost-Gelre, Aalten/Dinxperlo en Winterswijk. Het is de bedoeling dat Oude IJsselstreek er binnenkort bij komt.”

 ’Leergeld
betaalt
bijvoorbeeld
muziekles,
sport, een
laptop of
schoolreis’


Harry Meulenkamp: “Armoede blijft meestal verborgen. De wet op de privacy beperkt het vrij uitwisselen van gezinsgegevens. Onze mensen kunnen toch, bijvoorbeeld via open dagen bij sportverenigingen en muziekscholen, mailings opzetten en het vertrouwen winnen. Maar we willen toch nog eerder en beter in contact komen met mensen die het nodig hebben. De samenleving moet een rol spelen als ouders hun kinderen niet kunnen laten meedoen. Mensen moeten zich ervan bewust worden dat bijvoorbeeld bij kinderen die geen verjaardagspartijtje geven of niet worden uitgenodigd, andere factoren een rol kunnen spelen.”

Iedereen kan contact opnemen met Leergeld Oost Achterhoek. Gezinnen, maar ook kennissen of buren. Ook mensen die overwegen om vrijwilliger te worden kunnen een bericht sturen naar coordinator@leergeldoostachterhoek.nl. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk