Boogie Woogie. Foto: PR

Boogie Woogie. Foto: PR

Boogie Woogie aangewezen als gemeentelijk monument

Cultuur

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het gebouw aan deRoelvinkstraat 2 in Winterswijk, nu in gebruik als cultuurcentrum Boogie Woogie, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Adviescommissie Cultuurhistorie
Bij beoordeling van het verzoek, ingediend door erfgoedvereniging Bond Heemschut, om dit pand op de monumentenlijst te plaatsen heeft het college advies aan de voormalig Adviescommissie Cultuurhistorie gevraagd. De adviescommissie heeft geadviseerd het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het pand is een zeldzaam voorbeeld van een in de stijl van structuralisme gebouwde muziekschool. De muziekschool toont de opkomst van het muziekonderwijs en de aandacht voor cultureel vermaak. Deze gebouwen zijn kenmerkend voor de Post ’65 periode waarin door groeiende welvaart meer aandacht kwam voor kunst- en cultuur. Verder heeft de muziekschool een culturele rijke geschiedenis voor Winterswijk en zeker ook de oostelijke Achterhoek.

Gebiedsontwikkeling Wooow
De locatie waarop het pand van Boogie Woogie staat, is in het besluit van de gemeenteraad over het nieuw te ontwikkelen Cultuurkwartier Wooow aangewezen als locatie voor de functie wonen. Het college houdt de mogelijkheid open om woningbouw in het bestaande pand te realiseren. Wethouder Metaal: “Het is belangrijk dat een monumentaal gebouw aan de moderne eisen en wensen kan voldoen, want we willen leegstand en verpaupering voorkomen.” Ook als een gebouw een gemeentelijk monument is, zijn aanpassingen mogelijk. Dit pand brengt bijvoorbeeld uitdagingen met zich mee op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook brengt een functiewijziging naar wonen aanpassingen van het gebouw met zich mee. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen behoud van de monumentale waarden en de wensen van de gebruikers.

Boogie Woogie. Foto PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit